V malé vesničce Shani Shingnapur v indickém státě Maháráštra se není čeho bát. Na dveřích obchodů tu nespatříte bezpečnostní zámky a některé domy nemají dokonce vůbec dveře. Výjimkou je pobočka United Commercial Bank, ale její dveře jsou prosklené a opatřené téměř nepostřehnutelným, dálkově ovládaným, elektromagnetickým zámkem.

Ochranu zajišťuje bůh Saturnu

Podle místní legendy zhruba před třemi sty lety přinesla do obce velká voda řeky Panasnala těžký blok kamene. Když se ho místní lidé dotkli holí, začala z něj vytékat krev.

Tu noc se pak všem z vesnice Shani Shingnapur (mapave snu zjevil bůh Saturnu – Shani. Sdělil jim, že je tím kusem kamene, rozhodl se totiž v této podobě sestoupit na Zem. A měl pro obyvatele vesnice návrh.

Bude je a jejich domovy navěky střežit, když kámen, tedy jej, umístí tak, aby byl viditelný z jakéhokoli místa ve vesnici. Obyvatelé souhlasili a kámen umístili do středu vesnice na piedestal.

bůh Shani

Policisté tu nemají co na práci

Vesničané bezmezně věří v ochrannou moc boha a ta, jak se zdá, skutečně funguje. Jak si jinak vysvětlit, že tu policisté zatím neřešili ani jediný případ krádeže, přepadení či jiných kriminálních činů?

Obyvatelé vesnice Shani Shingnapur se nestarají o to, co se s jejich příbytky a majetkem děje, pokud je na nějaký čas opustí. Považují to za zbytečné, protože po generace věří, že kdyby do jejich obydlí někdo vnikl neoprávněně, chtěl je okrást, okamžitě oslepne.

vesnice Shani Shingnapur

Shani Shingnapur děsí malověrné

A každého člověka s nečestnými úmysly na území vesnice Shani Shingnapur v Indii stihne sedm a půl roku neštěstí. Tak trestá bůh Shani.

Ale jeho hněv dopadá prý i na malověrné. Traduje se, že muž, který si před časem přece jen vchod do svého domu zabezpečil dřevěnými panely, měl hned druhý den poté, co je nainstaloval, autonehodu.

vesnice Shani Shingnapur