Leží asi padesát kilometrů od Oxfordu a za dlouhá staletí se v ní nic nezměnilo. Pokud jde o středověkou architekturu, je Bibury asi nejzachovalejším místem v celé zemi.

Malebná obec opravdu není „políbená“ moderní civilizací. Půvabné domky, obvykle obrostlé „psím vínem“ či jinými popínavými rostlinami, vypadají jako ilustrace ze starých románů. Je památkově chráněná, i když u Britů, kteří si váží své minulosti a jen neradi bourají staré stavby – raději je i za cenu vyšších nákladů opravují – jde spíš o formalitu.

obec Bibury

Kdysi dávno se jmenovala Becheberie

O starobylosti Bibury (mapa) svědčí fakt, že se nachází v Domesday Book, seznamu měst, obcí a domů z roku 1086, vytvořeném Vilémem Dobyvatelem pro přehled o jeho poddaných.

řeka Coln

V podstatě šlo ale o něco podobného, jako je dnešní sčítání lidu. Už v té době zde podle údajů stál kostel a opatství Panny Marie, jen se obec jmenovala Becheberie.

kostel v Bibury

Je zřejmě ještě starší, v roce 1880 tu byla náhodně objevena vila z římské éry se zbytky keramiky a mincí, ale archeologický výzkum neproběhl, tehdy ještě nebyl tak běžný.

Jinak je zajímavé, že chudí venkované použili ke stavbě církevního svatostánku na uctění matky Krista veškerý stavební materiál, co mohli, včetně dlažební kostek.

obec Bibury

Jezdí sem hlavně Angličani a Japonci

V těsné blízkosti kostela je základní škola, postavená v roce 1850. Vloni měla 43 žáků ve dvou třídách, takže přeplněná není a odpovídá zhruba počtu domů.

Několik z nich je citlivě přestavěných na hotely pro turisty, co touží po odpočinku v místě, kde je klid, čas utíká pomalu a nikdo nikam nespěchá.

hotelový pokoj

Většinou jde o Angličany, pro cizince je Bibury zcela neznámé a nezmiňuje se o něm, bohužel, ani většina turistických průvodců, nabízejících zajímavá místa.

Výjimkou jsou Japonci. Ti touží spatřit místo, kde v roce 1922 pobýval císař Hirohito, který jako první vládce v historii vycestoval do zahraničí a v Evropě strávil půl roku.

obec Bibury

Bibury si zamiloval i slavný návrhář

Z obou stran obec Bibury lemuje malebná říčka Coln, dodává jí na kráse a zajímavosti. Je po celém toku čistá, takže v ni žijí i pstruzi, lipani a další sladkovodní ryby.

most přes řeku Coln

William Morris, spisovatel a textilní výtvarník, jenž oživil tradiční britské textilní techniky, Bibury označil za nejkrásnější vesnici, kterou kdy navštívil.

Bibury

Přijel sem i proto, že většina domků kolem „čtvrti“ Arlington Row původně sloužila jako klášterní obchody s vlnou a v sedmnáctém století se v nich usídlili tkalci.

Ti v nich provozovali své řemeslo, dokud ho nepřevzaly stroje. Největší stavbou je Bibury Court z roku 1633, dnes je z něj luxusní hotel o osmnácti pokojích…

Bibury Court