I když se dnešní Portugalsko rozlohou i počtem obyvatel velmi podobá České republice, kdysi patřilo ke koloniálním mocnostem a jeho loďstvo dobývalo svět. Ještě předtím tu vládli Keltové, Římané, Řeci, Féničané, později Arabové, ale nejzachovalejší památky jsou z křesťanské éry, hlavně kostely a kláštery. Jedním z nejstarších je cisterciácký, Alcobaça z roku 1153.

Tento klášter je spojován i se vznikem portugalského národa a váže se k němu dojemná a tragická legenda.

okolí kláštera Alcobaça

Milence rozdělila zákeřná vražda

Do dvorní dámy Inês de Castro se zamiloval korunní princ Pedro I. Měl s ní i děti, ale jeho královský otec Alfons IV. lásce nepřál a nechal ji zákeřně zabít.

Když dva roky poté (1357) zemřel, čekala vrahy od Pedra strašlivá pomsta, bylo jim zaživa vyrváno srdce z těla. Naopak své milence prokázal nejvyšší pocty.

klášter Alcobaça

Její tělo nechal exhumovat a v královském rouše posadil v katedrále v Coimbře na trůn, kde jí dvořané museli při obřadu vzdát úctu políbením ruky.

Po Pedrově skonu byli oba pochováni právě v klášteře Alcobaça (mapa). Náhrobky a sochy jsou v příčné lodi, v třicetimetrové vzdálenosti, obrácené tvářemi k sobě.

Pedrova hrobka

Místo jejich posledního odpočinku v klásteře Alcobaça zdobí nejvýznamnější středověké skulptury v Portugalsku.

hrobka Inês de Castro

Ryby plavaly až do kuchyně

Za pozornost ale stojí i klášterní budovy, zvláště křížová chodba. Pochází z třináctého století, má šestiúhelníkovou gotickou studnu zdobenou renesančními prvky, říká se ji také Ambit ticha.

Zajímavostí je i osmnáct metrů vysoká kuchyně s obrovským komínem a vodní nádržkou pro ryby, které se do ní dostaly přímo strouhou z rybníka.

chodby kláštera Alcobaça

Alcobaça není jediným klášterem v distriktu

O asi osmnáct kilometrů dále, taktéž v disktriktu Leiria, pak najdeme Mosteiro da Batalha (Klášter bitvy), opevněný tak, aby – tentokrát dominikánští – mniši byli v bezpečí před nepřáteli.

klášter Mosteiro da Batalha

Mistrovské dílo (mapa) je postavené králem João I., jako výraz vděku bohu za vítězství nad Juanem I. Kastilským v bitvě u Aljubarroty. Pochází z roku 1385.

Uvnitř je vyzdobený vytesanými postavami světců, rozlehlostí a spletitostí tak trochu připomíná labyrint a jde o jednu z nejlepších gotických staveb v Evropě. Turisty obvykle zaujmou i vysoko se zvedající sloupy.

kaple kláštera Mosteiro da Batalha

Tip na závěr

Po návštěvě kláštera Alcobaça, případně obou, se turistům vřele doporučuje zamířit ve městě do nedaleké restaurace Trindade (mapa). Její specialitou je tzv. rybí hrnec (açorda de mariscos), hustá omáčka až polévka z krevet, škeblí, vajec, česneku, koriandru a dalšího koření.