Máte smysl pro historii a chcete si o víkendu udělat výlet do zahraničí? Lucembursko, odkud pochází rod Karla IV., vítěze ankety Největší Čech, stojí za návštěvu nejen pro připomenutí památky předků. V první řadě se vydejte do hlavního města Lucemburk.

V kryptě katedrály Notre Dame, nejdůležitější sakrální památky v zemi, se totiž nacházejí ostatky Jana Lucemburského, otce Karla IV., i dalších členů velkovévodské rodiny. Značný zájem mezi katolickými věřícími je o sošku „Panny Marie – těšitelky zarmoucených“ z lipového dřeva ze sedmnáctého století, pořádají se k ní i procesí.

hrob Jana Lucemburského

Hrad je už jenom na okrasu

Procházka metropolí Lucemburk (mapa), založenou v desátém století hrabětem Siegfriedem, je pro každého milovníka historie nezapomenutelným zážitkem.

katedrála

Jako první vznikl na skalnatém ostrohu Malý hrad. Ten dnes láká turisty hlavně krásnou a romantickou polohou, i když původní účel byl pochopitelně obranný.

město Lucemburk zdálky

Z radnice se stala rezidence

Nejdůležitější budovou je skvostný palác Grand Ducal, jenž původně – od šestnáctého století – fungoval jako radnice.

palác Grand Ducal

Není – bohužel – přístupný veřejnosti, od roku 1890 slouží jako oficiální rezidence lucemburského velkovévody, i když ten se svou rodinou žije na nedalekém zámku Château de Colmar-Berg.

zámek Château de Colmar-Berg

Poznejte více měst najednou

Působivá je historická čtvrť Grund s řadou starých hrázděných domů, ale i tajuplných podzemních chodeb, procházka tamtudy opravdu stojí za to.

Poloha města s více než 100 tisíci obyvateli, ve skalnaté krajině nad soutokem řek Alzette a Pétrusse, je navíc považována za jednu z nejúžasnějších v Evropě.

město Lucemburk

Lucemburk je i významným bankovním centrem, v moderní čtvrti sídlí řada institucí Evropské unie. Na druhou stranu není moc velký, dá se v klidu projít za jediný den. Návštěvu Lucemburska můžete rovněž spojit s poznávacím zájezdem do více zemí najednou.

Lucemburk přirovnávají ke Gibraltaru

Dobrodruhy lákají kasematy ve skalách, na nichž město v podstatě stojí, za druhé světové války se v nich před ničivými leteckými nálety schovalo přes 35 tisíc lidí.

V dnešní době je otevřeno asi 17 kilometrů podzemních chodeb. K hodně atraktivním místům patří i vyhlídková trasa Chemin de la Corniche.

Centrum je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky svému významu bylo opevňováno stále víc, takže si vysloužilo přezdívku „Gibraltar severu“.

město Lucemburk

Původní opatství lehlo popelem

Lucemburk byl nejen světským, ale i církevním centrem. Stávalo tu benediktinské opatství, to však bylo bohužel zničeno v šestnáctém století za francouzsko-německých válek.

Nicméně mniši si postavili nové, i to prošlo mnoha peripetiemi, sloužilo dokonce jako vězení. Dnes se v něm koná řada kulturních událostí, koncertů a seminářů.

město Lucemburk v noci