Jednou z nejproslulejších sakrálních staveb v Portugalsku je klášter Batalha, což v překladu znamená „bitva“. Vznikl na památku důležitého vítězství nad španělským vojskem v bitvě u Aljubarroty v roce 1385.

Protože nepřítel byl o dost početnější, prosil král Jan I. z Avisu o přízeň Pannu Marii. A když ho pak porazil, slib dodržel, což u politiků ani tehdy nebylo pravidlem. A rozhodl se Panně Marii poděkovat monumentálně a zároveň zbožně postavením impozantního kláštera.

klášter Batalha

Volba padla na údolí

Dva roky trvaly přípravné práce a vybírání místa vhodného k uctění světice. Nakonec padla volba na údolí řeky Rio Lena (asi 110 km od Lisabonu), obklopené překrásnými kvetoucími oleandry a dalšími stromy a keři skýtajícími stín poutníkům.

Ti museli často stát ve frontě, aby se mohli poklonit Ježíšově matce. Klášter i přilehlá katedrála se ale stavěly dlouho – téměř 200 let. Během té doby se na trůně vystřídalo šest králů a na realizaci kláštera Batalha (mapa) se postupně podílelo šest stavitelů.

To mělo ovšem své výhody, architektura i zařízení jsou různých stylů, od vrcholné gotiky po renesanci. Snad každého ohromí vysoký trojlodní chrám s východní příčnou lodí.

K ní je připojeno pět oltářních kaplí. Imponující je výška (32,5 m) a hlavně délka (79 m) chrámu. Hlavní portál tvoří asi 100 soch představujících proroky, světce, papeže i krále. Jinak jsou skoro všude věžičky, římsy, pilíře a balustrády.

klášter Batalha

Zastoupen je i manuelský styl

V osmiboké kapli pak najdeme sarkofág zakladatele Jana I., manželky Filipy a jejich dětí. Nejsou tu sami, „leží“ tu například i slavný Jindřich Mořeplavec.

Znalce architektury zaujme množství slohů – od zmíněných evropských přes maurské až po islámské. Specialitou je trochu přebujelý, místy až kýčovitý styl manuelino, který najdeme jen v Portugalsku. Krásný pohled je třeba na to, jak slunce prosvětluje křížovou chodbu.

Právě z ní jsou totiž malebné výhledy na kvetoucí keře a květiny. Za zmínku stojí také překrásná mramorová kašna, v níž přetéká voda z horních nádržek do dolních.

klášter Batalha

Batalha zaujme také rituálem

Raritou je nedokončené mauzoleum, začalo se stavět v patnáctém století. Má tvar osmihranu o průměru 20 metrů, nezastřešené kaple zdobí úžasně zdobené portály.

Stále zářivě bílá vápencová fasáda klášterního komplexu Batalha dojem umocní, lístek stojí asi 6 eur. Najdete tam památník padlých portugalských vojáků z 1. světové války. U něj se střídají hlídky, jde o rituál, na který stojí za to si počkat.

Bohužel se ani klášteru Batalha nevyhnuly katastrofy, první ho v roce 1755 poškodilo zemětřesení. Mnohem větší škody ale napáchala Napoleonova vojska, která komplex vyplenila a vypálila. Až král Ferdinand II. Portugalský v roce 1840 rozhodl o restauraci…

klášter Batalha