Devils Tower, tedy Ďáblova věž, tak se nazývá unikátní skalní monument na okraji Bear Lodge Mountains a Black Hills ve Wyomingu v USA. Je opředený pověstmi a původní indiánské kmeny (lakotští Siouxové, Čejeni a Kiowové) ho uctívaly jako posvátný. Vyskytuje se však i v legendách Arapahů, Crownů a dalších. Každoročně v červnu se tu dodnes konají jejich obřady a rituály.

Je výsledkem sopečné činnosti

Devils Tower (mapa) je vulkanického původu a okolní terén tvořený převážně usazenými horninami (nejčastěji prachovci a železitými pískovci) převyšuje o téměř 400 metrů. Vznikla zhruba před 50 miliony let, kdy byla žhavá láva vytlačena k povrchu.

Později eroze odstranila měkčí horniny, takže zůstala pouze osamocená Ďáblova věž. Její rozpraskaný povrch je důsledkem chladnutí a krystalizace lávy.

 

Indiáni věří báchorce o medvědech

Podle staré indiánské legendy však zvrásněný povrch skalních stěn Devils Tower způsobili medvědi, kteří se snažili vyškrábat na vrchol, kde se před nimi ukrylo sedm dívek. Dívky se modlily za záchranu a velký Duch jejich prosby vyslyšel. Skála mohutněla a rostla směrem k nebesům, aby medvědi na dívky nemohli. Ti se ale nevzdali tak lehce.

A jak se snažili nahoru vyškrábat, zůstávaly v povrchu po jejich tlapách se silnými drápy hluboké a dodnes viditelné rýhy. Dívky jim nakonec přesto unikly. Vznesly se až k obloze, kde se proměnily ve hvězdokupu Plejády (někdy nazývanou Sedm sester).

Umělci zde hledají inspiraci

Od roku 1906 nese tento zvláštní skalní útvar nad údolím řeky Fourche River status první národní památky a v současnosti patří k vyhledávaným turistickým atrakcím. Návštěvníci mohou podnikat výšlapy různými stezkami v délce přibližně 12 kilometrů. Velmi oblíbená je například dlážděná pěšina Tower Trail. Měří dva kilometry a obchází věž samotnou. Jiné a delší stezky traverzují přes lesíky a palouky v okolí přírodního památníku.

Ročně Devils Tower v USA navštíví tisíce lidí, mezi něž patří i fotografové, malíři, hudebníci nebo spisovatelé, kteří si sem přicházejí pro inspiraci. Zároveň jde o oblíbený cíl horolezců. K vrcholu vedou desítky lezeckých cest, od relativně snadných až po ty s nejvyšší obtížností.

skalní monument Devils Tower

Poblíž Devils Tower stojí nevšední skulptura

Za zmínku stojí nedaleké sochařské dílo Circle of Sacred Smoke Sculpture – socha Kruhu posvátného kouře. Vytvořil ho japonský umělec Junkyu Muto jako poctu světovému míru a poklonu americkému lidu. Představuje první vyfouknutí dýmu z čerstvě zapálené dýmky.

V okolí Devils Tower se rovněž hojně vyskytuje divoká zvěř. Lákadlem pro milovníky zvířat je velká kolonie psounů prériových žijících v měkké náplavové půdě podél řeky.

skulptura Circle of Sacred Smoke Sculpture