Tuhá zima a spousta sněhu lákají lyžaře, na svahy vyrážejí nejen „ortodoxní“, ale i sváteční. Bohužel jen málokterý z nich ví, jak se tam má správně chovat. Pravidla na sjezdovkách jsou přitom tak snadno zapamatovatelná! Díky jejich dodržování se vyhnete většině úrazů, hmotné škodě, pokutám, trestům a v krajním případě i smrti…

Alkohol zahřeje jen na chvíli, pak škodí!

Nejčastějším nešvarem je „popíjení na zahřátí“, populární je zejména grog a svařené víno. Zdaleka ne každý ví, že tyto účinky jsou krátkodobé a po chvilkovém pocitu tepla tělo naopak více stydne.

Podle průzkumu pojišťovny Direct při lyžování popijí dokonce pět lidí ze šesti! Jen zřídkakdo si uvědomí, že tím ohrožuje nejen sám sebe, ale především ostatní lyžaře včetně mládeže.

Je dokázáno, že i požití dvou sklenek alkoholu (zvlášť horkého, jenž na organismus působí rychleji) vede k riskování, ztrátě kritického úsudku, podstatně se prodlužuje doba reakce na nenadálé situace.

Navíc při jízdě na lyžích, které jsou vratké už samy o sobě, alkohol výrazně zhoršuje rovnováhu. Bohužel u nás nejsou žádné páky, jak tomu zabránit, pravomoc „dát dýchnout“ nemá ani Horská služba.

Při kolizi také nikdo nezkoumá hladinu alkoholu, pokud namol opilý lyžař neskončí na áru. Měli bychom si vzít příklad ze zahraničí, třeba z Itálie, kde těžší zranění vyšetřuje policie.

Pokud naměří nějaké promile, podá hlášení pojišťovně, která odmítne plnění, což se prodraží, stejně jako v Rakousku, kde se léta uvažuje o povinných testech na alkohol před jízdou.

pravidla na sjezdovkách

Přednost zprava na svahu neplatí!

Není to jen popíjení, co vede k úrazům. Sjezdové lyžování a snowboarding prostě patří mezi rizikové aktivity a nebezpečí hrozí i těm zkušeným, smutným příkladem je Michael Schumacher.

Dávno před jeho nehodou vyhlásila Mezinárodní lyžařská federace závazná pravidla určující chování při jízdě, bohužel, u nás je skoro nikdo ani nezná, natož aby se podle nich řídil…

To dokázal i průzkum, který podnikli dobrovolníci z řad profesionálních záchranářů ve svém volném čase. Jeho výsledky jsou dost skličující a jen dokládají „zákony džungle“ na tratích.

Až 50 % dotázaných mylně uvedlo, že při nehodě není jejich povinností zastavit, ať už jsou jejími aktéry či svědky, a prokázat totožnost, což podle zákonů, platných téměř všude, musí! Pravidla na sjezdovkách jsou pro spoustu lidí zjevně „španělskou vesnicí“…

Další častou příčinou střetů je domněnka mnoha – nejen našich – lyžařů, že na svahu, stejně jako na silnici, platí přednost zprava. Omyl, má ji ten pomalejší!

Schumachera přilba nespasila, jiné však ano

Kontroverzní je nošení přilby za jízdy. V některých zemích (Itálie, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) je povinné pro děti do 15 let, u dospělých žádná pravidla neplatí, s výjimkou provincie Nové Skotsko v Kanadě.

Mnozí argumentují tím, že zmíněný Michael Schumacher ji měl a stejně ho neochránila, jenže ne každý má tu smůlu, že narazí hlavou přímo na kámen. Při běžném pádu význam jistě má.

Lékaři tvrdí, že mají nejvíc práce brzy odpoledne, kdy je na vině únava po obědě, a večer. Spousta z nich by nejraději lyžování pod reflektory zakázala, nejsou totiž vidět drobné nerovnosti.

pravidla na sjezdovkách

Umělý sníh je mnohem tvrdší

Staromilci upozorňují, že dnešní lyžování je o něčem jiném než kdysi, carvingové lyže vedou k agresivnější, rychlejší jízdě, navíc technický sníh je daleko tvrdší než přírodní.

Na mnoha místech je to spíš ledovka. Příčinou je častokrát předimenzovaná kapacita lanovek, což pochopitelně zvyšuje hustotu „provozu“, lyžař má mnohem méně volného prostoru…

Závěrem přinášíme deset základních pravidel lyžařského provozu, schválených Mezinárodní lyžařskou federací, snad povedou alespoň k zamyšlení… Týkají se lyžařů i snowboardistů!

pravidla na sjezdovkách

Pravidla na sjezdovkách

1/ Ohleduplnost k jiným

Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2/ Přiměřená rychlost

Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3/ Volba jízdní stopy

Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

4/ Předjíždění

Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5/ Vjíždění a rozjíždění

Lyžař, vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící, musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6/ Zastavení

Lyžař nesmí zastavovat – není-li to nevyhnutelně nutné – uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7/ Stoupání a sestup

Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8/ Respektování značek

Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

9/ V případě nehody

Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10/ Identifikace

Každý účastník či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

Přejeme šťastnou jízdu a skvělý pobyt na horách! A nezapomeňte dodržovat pravidla na sjezdovkách…