Než Dan Brown napsal bestseller Šifra mistra Leonarda, podle kterého byl natočen slavný film, navštěvovali kostel Santa Maria delle Grazie v Miláně jen milovníci umění. Nyní je těch, co touží na vlastní oči vidět záhadnou fresku Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinciho, tolik, že se vstupenky (stojí kolem 20 dolarů) musí objednávat někdy až tři měsíce dopředu!

Největší pozornost přitahuje postava po Kristově pravici, podle fantazie spisovatele jde totiž o Marii Magdalenu, jeho (možná i utajenou?) manželku. Je fakt, že tento svazek nelze vyloučit.

Dodržoval Ježíš celibát?

V Novém zákoně není nikde ani zmínka o tom, že Ježíš dodržoval celibát. Naopak se našel fragment papyru až ze čtvrtého století, na němž jsou zaznamenána jeho slova: „Moje žena“.

A Marie měla výsadní roli v jeho životě, radil se s ní, svěřoval, na rozdíl od apoštolů odvážně stála u kříže až do jeho skonu. Ona objevila prázdný hrob, jen jí jediné se zjevil po vzkříšení.

Tím stopa po ní končí. Misogyn Petr i další apoštolové, kteří žárlili na její vliv, dělali asi vše možné, aby zmizela z historie. Zřejmě ale šířila křesťanství v Řecku, kde v Efezu skonala.

V šestém století papež Řehoř smíchal osudy tří žen z Bible a udělal z ní bývalou prostitutku jen na základě letmé zmínky, že z ní Ježíš kdysi vyhnal sedm démonů, což mohlo být cokoli.

kostel Santa Maria delle Grazie

Jana označil za nevlastního bratra

Ale zpět k Brownově teorii – má zásadní slabinu. Poslední večeře Páně se zúčastnili všichni apoštolové, takže – v případě, že by mezi nimi byla Marie Magdalena – by muselo být na malbě nutně o postavu víc, což není. Že nějaký chybí, se dá téměř vyloučit.

Zachycuje totiž scénu, jak šokováni ve skupinkách (až na Jidáše) diskutují o sdělení Pána, že jeden z nich ho zradí. Je ovšem nesporným faktem, že postava vedle něj vypadá vyloženě žensky.

Zřejmé jsou velmi jemné rysy, krásné vlasy, letmý náznak ňader, spřízněnost má dokládat až na barvu stejné oblečení. Jenže dámské bylo jiné než pánské, takže jde spíš o protiargument.

Dalším je, že Leonardo nikdy obraz Magdaleny nenamaloval, i když byla častým námětem. To nesvědčí o velkém zájmu o ni, zato jako homosexuál trpěl slabostí pro hezké mladé muže.

Leonardův autoportrét

A tím měl být Jan, Kristův nejoblíbenější žák. Je možné, že da Vinci tuto krásu umocnil, což vedlo ke vzniku ještě divočejší teorie, než byla ta Brownova, a to, že byl transsexuál a jeho milenec!

Tu snadno vyvrací fakt, že ho těsně před smrtí na kříži označil za syna své matky Marie a tím zřejmě i za nevlastního mladšího (pokud budeme věřit v neposkvrněné početí) bratra.

Poslední večeře Páně vznikala dlouho kvůli Jidášovi

Jan je také jediný apoštol, co zemřel přirozenou smrtí a ve vysokém věku, kolem 90 let. Stal se biskupem ve Smyrně a jeho pomocnicí v šíření křesťanství údajně byla – Máří Magdalena!

To všechno jsou spekulace. Fakt je, že da Vinci dílo Poslední večeře Páně považoval za jedno ze stěžejních, nad náčrty strávil čtyři roky a vyvíjel neskutečnou energii, aby našel správné typy pro všechny postavy.

Pátral všude – v ulicích, hospodách, nevěstincích, nemocnicích, lázních. Sledoval člověka celý den, jen aby prostudoval jeho rysy, mimiku. Nejdéle mu trvalo „objevit“ Jidáše – dva roky!

Netrpělivým mnichům vysvětloval: „Stále chodím do vězení, míst, kde bydlí lůza, ale nenašel jsem podlý obličej, odpovídající mé představě zrádce. Až ho najdu, dílo za den dokončím.

„Módní“ historka, že Leonardovi za předobraz Jidáše posloužil stejný model, podle kterého předtím maloval Krista, jen mezitím zpustnul a stal se žebrákem, je ale zcela vymyšlená.

Lépe řečeno jde o volnou citaci z knihy Paula Coelha Ďábel a slečna Chantal pojednávající o tom, že dobro a zlo mají stejnou tvář a záleží jen na době, kdy každému z nás zkříží cestu…