George Washington je ikonou Ameriky, z farmáře se stal úspěšným vojevůdcem (dosáhl hodnosti maršála, od té doby do ní z úcty nebyl nikdo jmenován) a prvním prezidentem. Celý jeho život byl propojen s usedlostí Mount Vernon, kde trávil část dětství. Po smrti svého nevlastního bratra Lawrence, kterému patřila, si ji od jeho ženy pronajal a usadil se v ní.

Málo zmiňovanou kapitolou jeho života je fakt, že – stejně jako všichni na jihu – zaměstnával otroky. Údajně se k nim ale choval velmi slušně, pěstoval (jak jinak ve Virginii) hlavně tabák.

Mount Vernon

Sídlo se proměnilo v muzeum

Vždy, když byly nějaké životní či politické turbulence, tak se na Mount Vernon, svou oblíbenou farmu poblíž břehu řeky Potomac (mapa), vracel. Přestavěl ji ze dřeva – v neoklasicistním georgiánském stylu.

Nakonec právě na ni se uchýlil po skončení politické kariéry a tam také 14. prosince 1799 zemřel na následky infekčního zánětu hrdla, když pár dní předtím prochladl během projížďky na koni.

hrobka

Je známo, že Amerika ctí a obdivuje hrdiny, takže nepřicházelo v úvahu, aby jeho sídlo po něm někdo získal, stala se z něj Národní historická památka, otevřená každý den v roce.

Mount Vernon od řeky

Na okázalost si prezident nepotrpěl

Stavbě „panského“ domu a okolí věnoval Washington velkou pozornost, Mount Vernon byl navržen tak, aby z oken i různých průhledů byl co nejkrásnější výhled na řeku i její romantické okolí.

Washington nechtěl, aby byl příliš okázalý, luxusní, vládcovský, sám sebe prezentoval jako prostého občana sloužícího lidu, na druhou stranu měl vyjadřovat lásku k vlasti a její důstojnost.

Kromě hlavní budovy Mansion House tu byly i čtyři další – Union, Muddy Hole, Dogue Run a River. Sloužily jako farmy, takže jim logicky nebyla věnována architektonická péče.

ostatní farmy

Záhony a fontány musíte hledat jinde

Mount Vernon naopak obklopují obezděné zahrady, háje, z přilehlého velkého sloupoví se lze kochat skvostnými výhledy na řeku Potomac. Schází tu v Evropě oblíbené sochy, obelisky.

okolí

Nejsou zde žádné fontány, květinové záhony, vodní plochy s lávkami, Washington prostě nechtěl kopírovat sídla panovníků. Mount Vernon měl působit sice honosně, ale i přirozeně, nepřeplácaně.

Prezident dbal i na to, aby všechno mělo praktický účel, odmítal „parádičky“. V předním dvoře umístil sluneční hodiny, před domem je prostý kruhový trávník obklopený 32 dřevěnými kůly, jsou svázané řetězem.

Mount Vernon

Mount Vernon zdobí holubice míru

Asi jedinou „ozdobou“, kterou osobně vymyslel a snad i instaloval, je korouhvička s holubicí míru držící olivovou ratolest na vrcholu kopule domu.

Pokud jde o vnitřní vybavení, to podle Washingtona mělo vyjadřovat osobnost majitele. Na zdi visí spousta obrazů, prostoru jeho pokoje dominuje krb, další jsou v přijímacím salónu, jídelně a podobně.

pokoj

Všude je dost volného prostoru. Kromě nezbytných židlí a stolů zde ostatního nábytku moc není, na rozdíl od mnoha šlechtických sídel, kde lze častokrát projít jen úzkou uličkou.

jídelna