Obří jeskyně Devetaška, nazývaná i Ďáblova, poblíž vesnice Devetaki v centrální části Bulharska byla sice osídlena už před zhruba 70 000 lety, ale vůbec nikdo ji neznal. Objevena byla v roce 1921, pak se však dlouho nic nedělo. Vykopávky začaly až třicet let poté, odhalily, že byla většinu času obývaná lidmi. Pak se, bohužel, zalíbila vojákům.

Těm se Devetaška (mapa), v současnosti národní park, hodila jako tajné skladiště. Nákladní automobily sem svážely ropu a jiný materiál. Vedla tudy dokonce střežená železnice, její zbytky lze nalézt u nedalekého mostu přes řeku. Jako smutné memento zůstaly betonové základy pro velké ropné nádrže. Tato destrukční činnost nenávratně zničila mnohé přírodní útvary i okolní krajinu.

bulharská jeskyně Devetaška

Nechybějí ani krápníky a podzemní řeka

Až po pádu komunismu začala rozsáhlá sanace. První nastoupili archeologové, objevili hodně artefaktů, hlavně z období mladší doby kamenné. Po nich začal speleologický průzkum, při kterém se zjistilo, že hlavní, dva kilometry dlouhá krasová jeskyně obohacená o vodopád vznikala postupným rozpouštěním hornin. Nakonec se rozšiřuje do prostorné „haly“ s majestátní „kopulí“ o rozloze 2400 m2.

Teče tudy i podzemní řeka, nespočet potoků, vnitřní prostory jsou bohaté na stalagmity i stalaktity. Známku za „umělecký dojem“ zvyšuje sedm velkých otvorů, kudy sem proudí světlo a sluneční paprsky, jež hází stíny na stěny, nebo se od nich odrážejí, podle denního období. Do jeskyně Devetaška bohužel vede jen dost úzká stezka od řeky, sice volně přístupná, ale díky absenci turistického značení uniká pozornosti náhodných návštěvníků, což je určitě velká škoda.

bulharská jeskyně Devetaška

Filmaři vypudili netopýry na celý rok

Po renovaci nastoupili zoologové. Zjistili, že v národním parku Devetaška v Bulharsku žije dvanáct ohrožených druhů, od savců přes obojživelníky až po plazy, například užovka stromová, želva zelenavá a další. Také našli hnízdiště osmdesáti dvou druhů ptáků (především třicet tisíc netopýrů), z toho až patnáct chráněných. Ti využívají rozlehlosti všech jeskyní, je jich čtyřicet ve čtyřech patrech.

Právě tato v minulosti často démonizovaná zvířata se stala předmětem mezinárodního sporu, když si toto místo vybrali filmaři k natáčení druhého dílu kasovního trháku Postradatelní. Nějakým způsobem získali povolení a následné protesty ochránců přírody, že hlasité zvuky, osvětlení, výbuchy a požáry v těsné blízkosti jeskyní mohou netopýry vyhnat, nepomohly.

vchod do jeskyně Devetaška

Úřady sice udělily produkci pokutu, ale ta byla vzhledem k rozpočtu filmu směšná. Naštěstí se po jejich odchodu většina netopýrů do jeskyně vrátila, i když to trvalo skoro celý rok. S ohledem na chráněné druhy jsou v období jejich rozmnožování určité části komplexu Devetaška uzavřeny, ale hlavní jeskyně je přístupná celoročně.

Devetaška

Poblíž jeskyně Devetaška padají nádherné vodopády

Nedaleko odtud se nacházejí dva vodopády, Krušunský (mapa) a Zelená skála. K tomu druhému vede poněkud náročnější cesta, ale výhled z výšky za nějakou štrapáci určitě stojí.

Krušunský vodopád v Bulharsku

Přístup k nim je podmíněn menším vstupným, jež v přepočtu činí asi třicet korun. Je vhodné jejich návštěvu spojit s prohlídkou jeskynního komplexu Devetaška (Devetashka cave) a vyhradit si na to celý den, těžko někdo bude litovat.

kaskády u Krušunského vodopádu