Zamilovaní, pozor! Na západě Ukrajiny, poblíž městečka Klevan, vytvořila příroda úchvatnou romantickou scenérii. Zhruba tříkilometrový úsek soukromé železniční trati lemují pěkně vzrostlé stromy. Jsou blízko sebe, rostou dokonce tak těsně jeden vedle druhého, že jejich kmeny a koruny vytvářejí místy zcela kompaktní a nepropustné zelené stěny spojené v klenbu – pomyslný tunel.

Romantická procházka může skončit tragédií

Říká se mu Tunel lásky (mapa) a vypadá přímo pohádkově. Není divu, že se k němu sjíždějí fotografové z různých koutů světa. A nejen oni. Díky legendě s tunelem spojené sem míří i zamilované páry. Zmíněná pověst totiž slibuje, že pokud mají milenci nějaké přání a projdou ruku v ruce tunelem z jednoho konce na druhý, sen se jim vyplní. Zamilovaní však musejí být na své cestě opatrní. Po kolejích několikrát za den pomalu projíždí vlak s nákladem dřeva pro dřevozpracující továrnu, je nutné mu uhnout z cesty.

Tunel lásky u Klevanu

V zimě Tunel lásky spíše odradí                                  

Dlužno dodat, že v zimě byste Tunel lásky skoro nepoznali, ztrácí své kouzlo. Listy stromů s podzimem opadají a v zimních měsících rámují koleje poněkud stroze a smutně působící holé větve. Naštěstí toto období trvá poměrně krátkou dobu, a jakmile na jaře začne všechno pučet a zelenat se, romantická atmosféra je zpátky a s ní i obdivovatelé té nádhery.

Tunel lásky na Ukrajině je, bohužel, téměř jedinou zajímavostí v okolí. V nedalekém Klevanu sice lze navštívit i zříceninu hradu, ta je ale v dost špatném stavu. Z dominantní stavby zbyly víceméně jen ruiny, protože město bylo před 2. světovou válkou osídleno převážně Židy, a tak jej později fašisté téměř zničili. Z historických budov tu zůstaly zachovány pouze dva kostely – jeden pochází ze 17. a druhý z 18. století.

zřícenina hradu v Klevanu