Těch, co jezdí na dovolenou (hlavně z úsporných důvodů) vlastním autem, je u nás stále dost. Vzhledem k tomu, že jsme zvyklí dělat v něm skoro cokoli, můžeme v cizině tvrdě narazit. A to není vůbec řeč o porušování dopravních předpisů!

1/ Telefonování

Zákaz telefonovat za jízdy platí ve většině zemí Evropy, na rozdíl od nás se trestá. V Anglii, Německu i jinde kamerové systémy vše vidí a rozesílají fotky s pokutou. Pro bezpečnost je to nejrizikovější – podívání dolů, kdo volá, trvá 2 až 3 sekundy. Při 130 km/h ujede řidič prakticky poslepu až 60 metrů! Může pak použít jen jednu ruku, navíc tělo v nepřirozené poloze, kdy ramenem drží mobil u ucha, není schopno rychlé reakce.

2/ Notebook

Ve Francii a ve Španělsku ještě k tomu platí nařízení, že cestující na předním sedadle nesmí za jízdy sledovat monitor notebooku! Pokud policejní hlídka zpozoruje, že je v zorném poli řidiče, usoudí, že se nedostatečně věnuje řízení. Postih může být až 750 eur. Má právo dokonce přístroj zabavit do vydání konečného rozhodnutí, nebo – pokud vyhodnotí, že mohlo dojít k nehodě – ho vůbec nevrátit!

3/ Sluchátka

Za sluchátka na uších během řízení (platí i pro cyklisty!) je ve Francii sankce 125 eur, za zatemněná boční okna u řidiče i spolujezdce o 10 € víc.

4/ Kouření

Tvrdě tam bývá postihováno kouření v autě, pokud jím cestují osoby mladší 18 let a těhotné ženy. To se netýká jenom řidiče, ale celé posádky. Stejný zákaz platí v Anglii a Walesu, Skotsku a Irsku. Na Kypru je zakázáno kouřit při přepravě dětí do 16 let. Vědci naměřili, že ovzduší v autě je mnohonásobně horší než v zakouřeném baru. Když auto stojí, je koncentrace škodlivin 11x vyšší, za jízdy až sedmkrát, i přes otevřená okénka. Pokuty jsou obvykle vysoké!

autem do zahraničí aneb kouření za volantem

5/ Alkohol

Větší tolerance je u konzumace alkoholu. Nejčastěji jde o 0,5 promile (v Belgii, Lotyšsku, Srbsku, Makedonii, Nizozemsku, Monaku, Dánsku, Finsku, Francii, Islandu, Maltě, Itálii, Portugalsku, Rakousku, Slovinsku, Španělsku, Černé Hoře, Švýcarsku, Turecku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Německu). Nižší hladina platí v Norsku, Polsku, Švédsku (0,2 ‰), Litvě (0,4), vyšší v Lichtenštejnsku, Lucembursku, Irsku, Velké Británii (0,8), nejvíc na Kypru (0,9). Jsou ale velice tvrdé sankce za překročení povolené hranice či zaviněné nehody, a to i v případě povoleného množství promile.

6/ Chodci a stopaři

Některá pravidla se mohou zdát nelogická, ve Švýcarsku smí chodec přecházet kdekoli a řidič má povinnost se vyhnout kolizi, pokud mu nevběhne přímo pod kola. V téže zemi je striktně zakázáno zastavovat stopařům!

7/ Povinná výbava

I požadavky na povinnou výbavu se liší, Řecko, Belgie, státy Pobaltí, Bulharsko a Polsko vyžadují hasicí přístroj, v Itálii, Slovinsku, Maďarsku, Bulharsku, Maďarsku výstražné vesty pro všechny cestující v autě. Francie k tomu přidala i povinnost vozit alkoholový tester, v Itálii musí být připoutáni pásy i psi, kočky či další mazlíčci. Ve stejné zemi cyklista nebo motorkář, který jede za snížené viditelnosti nebo v tunelu, musí mít povinně oblečenou reflexní vestu. V Rakousku platí u jednostopého vozidla včetně skútru povinnost mít autolékárničku v obalu, který zabrání vniknutí nečistot. V Řecku je zakázáno jíst a pít při řízení vozidla, v Turecku musí mít auto dva výstražné trojúhelníky. Španělé mají nařízení, že kdo nosí brýle či kontaktní čočky, musí mít po ruce náhradní. Je třeba také dávat pozor na nízkoemisní zóny ve městech, hodně jsou v Rakousku a Německu, kam je vjezd buď zakázán, nebo povolen jen při zakoupení určité „bumážky“.

8/ Nezaplacené pokuty

Krutě se může vymstít zlozvyk neplatit pokutu na místě ani po návratu s iluzí, že ty z ciziny se v ČR nedají nijak vymáhat. S mnoha státy jsme totiž v poslední době uzavřeli bilaterární smlouvy, podle nichž to lze, a pochopitelně se k tomu připočte i tučné penále, které může být vyšší než původní částka. Navíc výběr dlužných poplatků mají obvykle v gesci celníci a díky své databázi mohou neplatiče zkasírovat třeba při odletu na letišti, přičemž promlčecí doba je pět let. Velmi přísní jsou Rakušané, kde za neuhrazení hrozí postih i 5 000 eur či odebrání vozidla.

autem do zahraničí