Co přinesl příchod roku 2018 obyvatelům Itálie? Mimo jiné tam začal platit zákon, který úzce souvisí s tématem Konec života. Každému občanovi dává právo svobodně nakládat se svým životem. Zahrnuje taktéž možnost rozhodnout se, jak život v mezní situaci ukončit.

Nový zákon přitom neznamená eutanazii, tedy umělé ukončení života, ale poskytuje Italům právo dát lékařům závazný pokyn pro případ nevyléčitelné nemoci, trvalého bezvědomí anebo Syndromu areaktivní bdělosti. Pacient rovněž může v případě nesnesitelných bolestí ve finální fázi života požádat o mimořádně silná sedativa.

Lékař musí respektovat přání pacienta

Podle dosavadních zákonů lékař musel i proti vůli nemocného či jeho blízkých příbuzných pokračovat v léčbě – tedy v podávání léků a napojení na různé přístroje – zaručující i třeba jen vegetativní stav pacienta. Toto pravidlo v minulosti vedlo k několika dramatickým případům, jež rozdělily společnost. Od ledna 2018 je ovšem konec života záležitostí, kterou občané Itálie nemusejí nutně ponechávat osudu…

Nový zákon se totiž opírá o tzv. prohlášení, v němž v daný okamžik ještě zdravý člověk lékařům „předepíše“, jak mají postupovat v případě, že ho postihne nevyléčitelná nemoc, těžký úraz způsobující naprostou invaliditu a vegetativní přežívání. To znamená, že sdělí písemně, že nechce, aby mu byly podávány léky či aby byl uměle udržován při životě.

Lékař je pak povinen tento písemný projev vůle vzít na vědomí a zachovat se podle něj. Jestliže nesouhlasí, je povinen jmenovat kolegu, jenž ho zastoupí. Autor pokynu smí stanovit důvěrníka, který v případě, že on sám již nebude schopen komunikovat či bude nesvéprávný, bude jednat jeho jménem.

Zmíněný pokyn musí být vlastnoručně podepsán buď u notáře, či na obecním úřadě. S přijetím zákona souvisí vznik celostátního digitálního archívu těchto dispozic. Napojeny na něj budou všechny italské nemocnice.

konec života mohou Italové ovlivnit

Řízený konec života vadí nejen pravici

Zákon na téma Konec života kupodivu schválila většina – Demokratická strana, Hnutí pěti hvězd, extrémní levice a část Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho. Proti se vyslovila pravice a Liga severu.

Dokonce ani v řadách katolické církve nechybějí jedinci, kteří se nové úpravy překvapivě zastávají. Skupina milánských katolických lékařů i časopis milánských jezuitů Aggiornamenti Sociali označily zákon za dobrý kompromis chránící důstojnost pacienta, přitom jasně zakazující eutanazii.

Naopak vatikánský deník Osservatore Romano a vatikánský rozhlas se jednoznačně postavily proti. „Zákon otevírá cestu bezbřehé svobodě, která nevede ke štěstí, ale k eutanazii,“ vyjádřil se kardinál Camillo Ruini, bývalý předseda italské biskupské konference. Je možné, že v případě vítězství pravého středu v jarních parlamentních volbách se někteří konzervativci pokusí nový zákon zrušit.

Další zajímavosti o Itálii najdete ZDE.