Díky laserové technologii, jež z výšky skenovala danou oblast, se v tropickém lese středoamerické Guatemaly podařilo najít rozsáhlou síť pozůstatků mayských měst. Vědci pod porostem odkryli přes 60 tisíc ruin domů, paláců, pyramid i opevnění. Už nyní je jasné, že se jedná o objev století. Archeologové dokonce tvrdí, že je to největší úspěch za posledních 150 let!

Vědci mapovali plochu o rozloze více než 2100 km2 na severu departementu Petén, konkrétně u města El Zotz (mapa). Průzkum odhalil mj. několik kilometrů dlouhé opevnění, kterého si do té doby nikdo nevšiml. Území, nacházející se v blízkosti již známých měst Mayů, s největší pravděpodobností obývalo více lidí, než se předpokládalo.

Prales ukrývá rovněž královské hrobky

Nález zkrátka naznačuje, že mayská říše byla mnohem rozvinutější a rozsáhlejší. Vědci odhadují, že Mayů mohlo být v celém středoamerickém regionu nikoli pět, ale 10 až 15 miliónů! Výzkumníci nalezli více než 60 tisíc struktur, včetně královských hrobek, ukrytých hluboko v deštném pralese.

Objev století v Guatemale je z velké části zásluhou technologie laserového skenování LIDAR (Light Detection and Ranging). Výsledky výzkumu s využitím této technologie naznačují, že Střední Amerika disponovala pokročilou civilizací, jež se podobala vyspělým kulturám starověkého Řecka nebo Číny. Skupina vědců použila LIDAR k digitálnímu odstranění hustého stromového baldachýnu a vytvořila 3D mapu toho, co se nachází uvnitř dlouhodobě neobývaného pralesa.

objev století neboli ruiny mayských měst v Guatemale

Bude objev století brzy překonán?

Nalezené obranné zdivo budí značný respekt, stejně tak pevnosti či příkopy. „Ukázalo se, že Mayové investovali do obrany více zdrojů, než jsme si mysleli,“ řekl archeolog Thomas Garrison. Objev století zahrnuje taktéž sedmipatrovou pyramidu a složitou síť příkopů spojujících všechna mayská města v oblasti. A mimochodem – vyvýšené dálnice, které umožňovaly snadný průchod i během období dešťů, byly velmi široké, patrně využívané k obchodování.

V posledních letech technologie LIDAR přispěla i k odhalení skrytých měst v okolí starobylého chrámu Angkor Wat v Kambodži. „LIDAR provádí revoluci v archeologii takovým způsobem, jakým Hubbleův teleskop představoval revoluci v astronomii. Potřebujeme dalších sto let, abychom prošli všechna data a skutečně pochopili, co vidíme,“ řekl archeolog Francisco Estrada-Belli z Tulane University ve státě Louisiana. Není vyloučeno, že objev století bude v dohledné době překonán. Nechme se překvapit!