David, původně pasáček ovcí, který se stal králem díky tomu, že v souboji zabil prakem obra Goliáše, je jednou z nejznámějších postav Bible. Všichni jeho legendární příběh znají, dostal se až do přísloví. Někteří historici však jeho existenci a to, že sjednotil roztroušené kmeny Izraelitů a založil Jeruzalém, zpochybňují…

Tvrdí, že byl v té době malou, nevýznamnou vesnicí. A přijde jim divné, proč se po králi, co měl být u moci 60 let, zmiňují jen tři knihy Starého zákona a nikdo jiný. Jen ve stéle egyptského faraóna Merneptaha je okrajově zmíněn Izrael a u Šešonka I., že obsadil Davidovy výšiny. Jenomže jméno pochází ze staré ugaritštiny a používalo se už dřív.

Kde se vzalo šalamounské rozhodnutí?

Tudíž není jisté, zda dobyté území bylo pojmenováno po něm. Ani archeologové nenalezli nic, co by svědčilo o tom, že ve „svaté zemi“ (prý v letech 1013 – 973 př. n. l.) panoval. Mysleli, že to změní jejich objev rozsáhlého domu. Leží na místě Tel Eton v oblasti Shephelah. Zdálo se jim totiž, že mohlo jít o sídlo, odkud ovládal jednotné království.

To podle bible dokázal udržet ještě jeho syn Šalamoun. Poté, co zemřel, se rozpadlo na dvě samostatná a soupeřící území – Judu a Izrael. Ani o něm nemáme moc zpráv. Sice se dodnes používá pro chytré a neobvyklé rozhodnutí výraz šalamounské, ale zcela neprávem. Jako jeho příklad je totiž uvedené řešení sporu dvou žen o dítě.

Vládce navrhl rozdělit ho a každé z nich dát půlku. Věděl, že pravá matka to nedopustí a raději ho nechá celého a živého sokyni. Poučný příběh ovšem zcela prokazatelně pochází z mnohem starších buddhistických knih! Židé, žijící v Mezopotámii, ho zřejmě zaslechli a přizpůsobili k obrazu svému. A tak se ocitl v Bibli a dějinách…

Tel Eton z výšky

Stavba v lokalitě Tel Eton překvapila velikostí

Ale zpět k vykopávkám. Dvoupatrový dům, kde měli monarchové sídlit, stál v nejvyšší části kopce a dominoval okolí. Byl postaven částečně z pálených kamenů. Přízemí má rozlohu asi 230 m², což z něj dělá na tehdejší dobu jednu z největších staveb. Tvrdí to profesor archeologie na Bar-Ilanově univerzitě, Avraham Faust, který vede výzkum.

Stavba v lokalitě Tel Eton (mapa) je situována na východ, rozdělena na čtyři prostory – tři dlouhé v přední a jeden v zadní části. To odpovídá stylu, jakým stavěli Izraelité. Poblíž se nalezly i zbytky ochranného opevnění, takže muselo jít o významnou budovu. Navíc umístění na vrcholu kopce znesnadňovalo nepřátelům útok a naopak obráncům umožňovalo je včas spatřit.

Na analýzu radiokarbonovou metodou byly odeslány čtyři artefakty, dřevěné uhlí z různých míst a obsah dvou olivových jam v podlaze. Výsledky zhruba odpovídají době, kdy měl žít David. Problém je, že se nedochovalo vůbec nic, co by mohlo potvrdit jeho přítomnost. A možnost, že se ještě nějaká stopa najde, je spíš hypotetická.

Další variantou jsou budovy v Khirbet Qeiyafě

Dům v osmém století totiž totálně zničili Asyřané. Nejde ovšem o jediné místo, které přichází v úvahu jako jeho sídlo. Mnozí se domnívají, že tím pravým je Khirbet Qeiyafa (neboli Chirbet Kejjafa), ležící jen 30 km od Jeruzaléma. Zde byly odkryty dokonce dvě budovy, včetně paláce. Radiokarbonová analýza je zařadila do stejné doby jako Tel Eton.

Khirbet Qeiyafa

V ruinách byly nalezeny dvě brány (to odpovídá popisu v Bibli) a stěna o délce sto metrů, jakoby uzavírající palác. Zde už byli archeologové úspěšnější, objevili četné fragmenty keramických a alabastrových nádob, hodně z nich dovezených z Egypta. Domnívají se, že jde o pozůstatky Shaaraimu, města spojeného přímo s Davidem.

Existence Davida zatím není jednoznačně potvrzena

Výjimečnost místa (mapa) potvrzuje strategické umístění. Je z něj vynikající výhled do údolí Ela, za dobrého počasí i na Středozemní moře, Hebron na západě i Jeruzalém na východě. Archeologové předpokládají, že odsud mohly být vysílány kouřové signály. Původní stavba byla ovšem zničena a místo ní později vznikla byzantská usedlost.

Ani zde se nenašlo nic, co by svědčilo o existenci Davida a Šalamouna. Když si uvědomíme, že měli dohromady vládnout asi sto let na známém a navíc ne moc rozsáhlém území, je opravdu s podivem, že po nich nezůstala ani drobnost – pečetidlo, mince, tabulka s podpisy apod. Ale „bibličtí archeologové“ stále věří, že důkaz naleznou…

výhled na údolí Ela