Seznam světového dědictví organizace UNESCO se začátkem července roku 2018 opět rozrostl! Výbor zasedající v Manámě posoudil celkem 29 nově kandidujících položek. Zatímco český Žatec ostrouhal, radovat se mohou Itálie, Mexiko a Jihoafrická republika. V prvním kole totiž byly vybrány – město Ivrea, údolí Tehuacán-Cuicatlán a pohoří Barberton Makhonjwa.

Poněvadž se nejedná o místa, kam by Češi houfně mířili při každé vhodné příležitosti, pojďme si je krátce představit. Začneme samozřejmě tím nejbližším…

město Ivrea

Italské město Ivrea

Itálie si na nedostatek lokalit, které spadají pod ochranu organizace UNESCO, rozhodně nemůže stěžovat. Na území toho evropského státu se jich nově nalézá již 54! Například Benátky, skalní kresby ve Val Camonice, historické centrum Říma či Neapole… Nejnovějším přírůstkem je město Ivrea, nacházející se v severozápadní Itálii na cestě vedoucí do Valle d’Aosta.

Jde o významné místo italské průmyslové revoluce a „humanistické koncepce práce Adriana Olivettiho“. Tedy slavného vynálezce, jenž byl rovněž výrobcem psacích strojů, kalkulaček a kancelářské techniky. Ivrea na seznamu organizace UNESCO figuruje jako „průmyslové město 20. století“. Obdivovat zde můžete řadu památek – hrad z roku 1357, katedrálu, knihovnu Capitolare se sbírkou kodexů ze 7. až 15. století, kostel a klášter San Bernardino (z roku 1455), venkovní muzeum moderní architektury, ruiny římského divadla z 1. století, most Ponte Vecchio, radnici z roku 1758 či románskou zvonici sv. Štěpána z 11. století…

město Ivrea

Zajímavostí je, že se ve městě Ivrea (mapa) každoročně koná karnevalový průvod, kdy devět týmů bombarduje pouliční chudinu pomeranči a obráceně. Týmy mají středověké kostýmy, jejich výkon hodnotí odborná porota. Není třeba dlouze rozebírat fakt, že je to hodně nevšední podívaná.

pomerančová bitva ve městě Ivrea

Mexické údolí Tehuacán-Cuicatlán

Zejména díky gigantickým kaktusům je proslulá biosférická rezervace Tehuacán-Cuicatlán (mapa) v jihovýchodním Mexiku. Kromě toho se vyznačuje pestrostí flóry – nachází se tu cca 2700 rostlinných druhů, zhruba 30 procent je přitom endemických. Nelze však opomenout ani zdejší faunu, konkrétně 20 endemických druhů plazů a 16 endemických druhů ptáků. Údolí je situováno v deštném stínu a je kryto okolními horami, takže je sušší než ekosystémy v okolí. Co se organizace UNESCO týče – Tehuacán-Cuicatlán je již třetí položkou Mexika, zapsanou na seznamu světového dědictví.

mexické údolí Tehuacán-Cuicatlán

Jihoafrické pohoří Barberton Makhonjwa

Místo známé nejstaršími odhalenými kameny na světě – tak lze stručně charakterizovat pohoří Barberton Makhonjwa (mapa), které je desátou položkou Jihoafrické republiky na seznamu UNESCO. Nalézá se na severovýchodě JAR na poměrně malé ploše, kopce tady mají 600 až 1800 metrů. Stáří tamních vulkanických kamenů se odhaduje na 3,2 až 3,6 miliardy let.

pohoří Barberton Makhonjwa

Další přírůstky organizace UNESCO za rok 2018

Krátce po přidání města Ivrea, údolí Tehuacán-Cuicatlán a pohoří Barberton Makhonjwa se výbor rozhodl zařadit na seznam organizace UNESCO ještě tyto položky:

Aasivissuit – Nipisat, historická lovecká oblast Inuitů v Dánsku

Al-Ahsá, oáza v Saúdské Arábii

Kalhat, starodávné město v Ománu

Hedeby a Danevirke, archeologický hraniční komplex v Německu

Medina Azahara, archeologické naleziště ve Španělsku

Göbekli Tepe, megalitické stavby v Turecku

Ukrytá křesťanská místa regionu Nagasaki v Japonsku

Naumburská katedrála v Německu

Sansa, buddhistické horské kláštery v Jižní Koreji

Sasánovská archeologická krajina regionu Fars v Íránu

Thimlich Ohinga, archeologické naleziště v Keni

Budovy ve viktoriánském novogotickém a art deco stylu v indické Bombaji

Chaîne des Puys – Limagne, zlomová tektonická oblast ve Francii

Fan-ťing-šan, hora v Číně

Chiribiquete, národní park v Kolumbii

Pimachiowin Aki, lesnatá krajina v Kanadě

Rozšířené hranice území:

Střední část pohoří Sichote-Aliň v Rusku je na seznamu organizace UNESCO od roku 2001. Nyní se k tomuto území přidává také údolí řeky Bikin. Žije zde například tygr ussurijský, rosomák sibiřský nebo kabar pižmový.