Když se řekne Norimberk, starší generace si mimo jiné vybaví Norimberský proces. Střední generace zase vzpomíná, jak sem v roce 1990 po pádu hranic jezdila nakupovat ve velkém – především u nás tehdy nedostupnou elektroniku.

Šlo totiž o snadno dosažitelné město, z Prahy to do něj trvá tři hodiny. Dnes už sem jezdí na nákup zejména lidé z pohraničí. Mají přehled o slevách. A seženou levnější a kvalitnější zboží než u nás. Navíc jsou tu oblíbené a starodávné vánoční trhy, ale k těm se ještě dostaneme později.

kostel sv. Sebalda

Milovníci výtvarného umění míří do hrázděného domu

Až do příchodu Rudé armády (1945) Norimberk nikdy nedobyla cizí vojska. I samotný Karel IV., ač pražský patriot, ho považoval za nejlépe položené a chráněné město říše. I když leží v Bavorsku, místní ho mají za čistě franckou metropoli, první doklad o něm je z roku 1050!

Norimberk

Přesně z šestnáctého července – a toto výročí se pochopitelně velmi okázale slaví. Významným se Norimberk (mapa) stal díky tomu, že zde štaufští panovníci Svaté říše římské vystavěli velmi okázalý hrad. Ten se později stal císařským sídlem. Byly tu uloženy korunovační klenoty i pokladnice celé německé říše.

hrad Kaiserburg

Díky tomu a poloze na tehdy důležitých kupeckých stezkách město dlouho vzkvétalo. Za zlatý věk se považuje období mezi patnáctým a šestnáctým stoletím.

fontána ve městě Norimberk

V té době tady také tvořil jeden z nejslavnějších malířů Evropy, místní rodák Albrecht Dürer (1471–1528). Jeho – pro tuto lokalitu – typicky hrázděný dům najdeme dodnes v jedné uličce pod hradem. Uvnitř je stálá expozice věnovaná jeho životu a dílu, včetně ateliéru a tiskárny s nedokončenými pracemi. Příznivci malířství návštěvu těžko vynechají.

dům Albrechta Dürera

Norimberk nadchne rovněž několika kostely

Zklamáni nebudou ani obdivovatelé památek. Je jich tu požehnaně. Staré město se pozná neomylně podle hradeb. V polovině ho protíná řeka Pegnitz. Severní a jižní část mají název podle nepřehlédnutelných kostelů sv. Sebalda (je považován za patrona města) a sv. Lorence. Ty jsou zároveň dominantou obou těchto historických částí.

kostel sv. Lorence

Na hlavním náměstí Hauptmarkt stojící kostel Panny Marie (na úvodním snímku) v roce 1355 založil Karel IV. Zde nechal také pokřtít syna a pozdějšího krále Václava IV. Za autora orloje je považován Petr Parléř, stavitel Svatovítského chrámu. A vždy v poledne sedm kurfiřtů vzdává Karlu IV. hold.

Nemůžeme vynechat ani zmíněný bývalý císařský hrad. Leží na kopci. Jde o celý komplex budov s věžemi a nádvořími o délce 200 metrů. V jeho útrobách je expozice Císař–Říše–Město. Ta mapuje fungování legendární Svaté říše římské, ale i celou historii budovy a města Norimberk.

hrad ve městě Norimberk

Architektonicky je výjimečná také románská Dvojitá kaple z éry vlády císaře Fridricha Barbarossy. Milovníci zbraní nejspíš navštíví část, která je jim věnovaná. První exponáty jsou už z dvanáctého století. Kdo zdolá 112 schodů, vystoupí na vrchol věže Sinwell a je odměněn výhledem.

Domů si přivezete pouze osvědčené suvenýry

Za prohlídku stojí i městské muzeum Fembohaus v honosném kupeckém domě z konce 16. století. A když nastane adventní období, je další dobrý důvod k návštěvě. Proslulé – výše zmíněné – trhy se dvěma miliony každoročních návštěvníků patří mezi největší v zemi.

muzeum Fembohaus

Zároveň jsou jedny z nejstarších, mnozí historici věří, že byly založeny už v roce 1639. Zcela jistě se však zachoval seznam 140 trhovců, co měli právo nabízet zboží. Ten pochází z roku 1735. Kulinářskou specialitou je zejména výtečný perník podle tajného receptu a typické opékané klobásky.

bavorské opékané klobásky

K ochutnání svádí ohřátý vaječný punč se šlehačkou. Ve více než dvě stě stáncích s vánoční atmosférou se dají koupit krásné ozdoby. Ve městě Norimberk se smí prodávat výhradně tradiční zboží, vyrobené z klasických materiálů, jako je sklo, dřevo, textil, tedy žádné moderní „šunty“…

vánoční trhy ve městě Norimberk