Plovdiv je druhé největší město Bulharska (má asi 350 000 obyvatel), je součástí seznamu organizace UNESCO a může se pochlubit nepřetržitým osídlením už od 6. tisíciletí př. n. l. Přesto o něm hodně turistů neví. Má smůlu, není u moře. I když z Varny, vzdálené asi 400 km, by se výlet zvládnout dal…

Je v Hornothrácké nížině, z obou stran ho obklopuje řeka Marica. Pamětníci si vzpomenou, že se tak jmenovala u nás oblíbená značka cigaret. Asi 15 km od něj se rozkládá nádherné pohoří Rodopy, vděčný cíl procházek či turistických túr. Plovdiv (mapa) patří mezi nejstarší města světa.

radnice města Plovdiv

Kdysi se mu říkalo Philippopolis

Archeologové nalezli v Plovdivu různé předměty – jak ty, co patřily ke každodennímu životu lidí, tak vzácné keramické zboží pocházející už z mladší doby kamenné. V průběhu času se jeho názvy střídaly. Když město v roce 342 př. n. l. dobyl Filip II. Makedonský, přejmenoval ho na Philippopolis.

Nechal přestavět staré pevnosti a věže. Jeho syn Alexandr Veliký měl však v plánu dobýt svět, nikde se dlouho nezdržel a jeho vývoj neovlivnil. Později se tu, asi jako všude, usadili Římané. Za nich se stal metropolí Thrácké provincie. Říkali mu ale Trimontium (ležící na třech kopcích).

Plovdiv

Amfiteátr patří k nejfotografovanějším stavbám

Římané tu zanechali spoustu krásných, dodnes existujících staveb. Amfiteátr, Odeon, kde se pořádaly hudební i pěvecké soutěže, stadion, bránu Chisar kapija (Hisar Kapia) a pochopitelně Fórum. Tam se konaly trhy i většina slavností, událostí, shromáždění. Celkem je ve městě Plovdiv přes 200 památek!

amfiteátr ve městě Plovdiv

Jsou z různých období. Je zázrak, že se jich dochovalo tolik – jen křižáci ho vyplenili čtyřikrát! Dobyla ho také byzantská a poté osmanská říše. Zřejmě se ale spokojili jen s rabováním a kupodivu nezbourali „pohanské“ křesťanské svatostánky jako biskupskou a malou baziliku.

architektura bulharského města Plovdiv

Z období turecké nadvlády pochází mešita Džumaja (Dzhumaya Mosque). Když pomineme mimořádnou maurskou architekturu ve Španělsku, je nejstarší v Evropě. Přibližně stejně staré jsou lázně Čifte baňa. Na vrchu Sachat stojí od šestnáctého století věž s historickými hodinami.

mešita Dzhumaya

Na Plovdiv dodnes shlíží ruský car

Plovdiv ovlivnilo bulharské obrození v devatenáctém století. Vznikly pravoslavné chrámy Panny Marie, sv. Mariny. Kupodivu i římskokatolický kostel sv. Ludvíka, archeologické či etnografické muzeum s výjimečným panagjurským pokladem, Národní divadlo, opera…

kostel sv. Konstantina a Heleny

Na pahorku Osvoboditelů s pěkným výhledem byl vztyčen pomník ruského cara Alexandra II. (nejenže prodal Spojeným státům Aljašku, ale taktéž osvobodil Plovdiv od Turků). Prostě památek je tu opravdu více než hodně, takže jsme zmínili jen ty úplně nejznámější…

architektura města Plovdiv

K návštěvě vybízí nedaleký klášter

Plovdiv v Bulharsku je sice historické město, ale snaží se „jít s dobou“. Pořádá mnoho zajímavých akcí, např. folklórní festival za účasti souborů z mnoha zemí, mezinárodní veletrh a další. I to je důvod, proč byl – stejně jako italská Matera – vybrán za Evropské hlavní město kultury pro rok 2019.

zpívající fontány ve městě Plovdiv

Kdo rád romantiku, projde si starou část, kde se zachovaly křivolaké uličky s malými domky. Hlavní městský bulvár je pak plný interesantních budov, restaurací, obchodů. A ve výčtu nelze nezmínit populární léčivé geotermální prameny a nedaleký klášter Bačkovo (Bachkovo).

klášter Bačkovo