Chystáte se na několik dní do španělského Madridu a chcete si při té příležitosti udělat zajímavý výlet do okolí? Pokud milujete historii a památky, jednou z nejlákavějších variant je Ávila. Tedy opevněné město se spoustou – nejen – románských a gotických staveb. Leží zhruba 90 minut jízdy z Madridu směrem na severozápad. Má dokonce přezdívku – Město kamenů a svatých.

Ávila (mapa) je součástí autonomní oblasti Kastilie a León a současně je hlavním městem provincie Ávila. Rozprostírá se v nadmořské výšce 1132 metrů, konkrétně na plochém vrcholu skalnatého kopce na pravém břehu řeky Adaja. Díky tomu je nejvýše položeným provinčním hlavním městem ve Španělsku. Od roku 1985 je součástí Seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO.

Ávila

Katedrála připomíná pevnost

Už zdálky Ávila zaujme majestátními hradbami v románském stylu. Jsou kompletní a velmi dobře zachovalé, dokonce nejzachovalejší na světě. Jsou 2516 m dlouhé, cca 12 metrů vysoké a tři metry široké. V hradbách je 87 polokruhových věží a devět bran. Nejpůsobivější jsou Puerta de San Vicente a Puerta del Alcázar (na snímku).

Puerta del Alcázar

V rámci obranného systému byla postavena gotická katedrála se sloupy z červeného a bílého kamene, oltářem zdobeným bohatou výmalbou a chórovými lavicemi z ořechového dřeva. Tento nejstarší gotický kostel ve Španělsku se podobá spíše pevnosti, jeho ochoz je součástí hradeb.

katedrála ve městě Ávila

Architektonických skvostů je ovšem ve městě Ávila mnohem více. Například několik renesančních paláců a také spousta kostelů. Jednou z nejvýznamnějších staveb je klášter svatého Tomáše, který pochází z druhé poloviny 15. století. Býval letním sídlem Katolických králů. Uvnitř se nalézá připomínka nechvalné minulosti, náhrobek Velkého inkvizitora Tomase de Torquemady. Ten v 15. století uspořádal jednu z nejbrutálnějších akcí španělské inkvizice a nechal upálit na 2000 lidí.

Ávila ve Španělsku

Svatá Terezie na vás „vyskočí“ i z dezertu

Zajímavou postavou pocházející z města Ávila je svatá Terezie, jejíž jméno je zde všudypřítomné. Nese ho i klášter postavený v roce 1636 na místě, kde se tato žena narodila. Svatá Terezie proslula v 16. století jako reformátorka karmelitánského řádu a také jako spisovatelka. Zakládala kláštery Bosých karmelitánek po celém Španělsku a inspirovala mnoho svých následovnic.

klášter sv. Terezie

Podle sv. Terezie se jmenují nejen budovy. Typickou sladkostí, kterou místní vzdávají hold této světici, je Yemas de Santa Teresa neboli Yemas de Ávila. Je to pochoutka vyrobená z vajec, cukru, skořice a citronové šťávy. Tyto hutné bochánky si nejlépe vychutnáte u šálku lahodné kávy s kapkou mléka.

Některé historické stavby v současnosti hrají významnou roli v oblasti turistického ruchu. Například paláce rodu Veladů a Valderrábanů v bezprostřední blízkosti katedrály slouží jako hotely. V renesančním paláci Dávilů a Deanů jsou umístěna muzea.

kostel sv. Petra

Ávila se stala unikátní díky Alfonsovi VI.

Z pozoruhodných románských kostelů nacházejících se před branami města patří k nejzajímavějším kostel sv. Petra (na předchozím snímku) a zejména románsko-gotická bazilika sv. Vincence s nádherným portálem, který zdobí postavy apoštolů. Přesně na tomto místě prý Římané popravili tři mučedníky – Vincence a jeho dvě sestry.

bazilika sv. Vincence

Co se týče historie města – lidé tu sídlili od nepaměti. Dokazují to podivuhodné kamenné plastiky býků a vepřů, které ve zdejším kraji zanechali Keltibeři. Zato po Římanech a Arabech tu nezůstalo nic. Koncem prvního tisíciletí byla Ávila střídavě v rukou křesťanů a muslimů, až se jí v roce 1085 natrvalo zmocnily oddíly kastilského krále Alfonse VI.

A jelikož tento panovník nechtěl v oné nebezpečné době nic ponechat náhodě, dal v roce 1090 příkaz obehnat město mohutnými hradbami. Vyrostly v rekordním čase (během devíti let) a od té doby tu pyšně stojí téměř beze změn.

Los Cuatro Postes

Ávila, kterou bez problémů zvládnete projít pěšky, leží v blízkosti pohoří Sierra de Gredos. Z Madridu sem jezdí vlak (z nádraží Atocha) a autobus (z Paseo de la Florida 11). Nejkrásnější pohled na město je z nedalekého vyhlídkového bodu Los Cuatro Postes (na předchozím snímku) za mostem Puente Viejo.

most Puente Viejo