Vykopávky legendárního města Troja (nebo také Trója) s obřím koněm, který ho Řekům umožnil dobýt, jsou jednou z největších atrakcí Turecka. Leží jihozápadně od Dardanel pod horou Ida a objevil ho amatérský německý archeolog Heinrich Schliemann. Ten, jak známo, uvěřil do té doby zpochybňovanému líčení Homéra. Podle jeho údajů začal kopat v místě, kde polohu města popsal, a opravdu jej našel. Díky tomu ho zpopularizoval. Místní, aby zatraktivnili pohled na holé naleziště, vymysleli napodobeninu trojského koně.

Ten byl a je častým terčem turistů, kteří se před ním fotografují. Nyní se ale zdá, že příběh o dřevěném oři se mohl odehrát jinak. V původní verzi se uvnitř skrývali bojovníci. Ti poté, co Trojani znaveni oslavou konce války usnuli, otevřeli jeho brány a starobylé město tak padlo. S převratným názorem přišel archeolog a pedagog marseilleské univerzity Francesco Tiboni!

Tiboni se odkazuje i na prastarou knihu

Ten patří mezi uznávané odborníky na starodávné lodě. Je i zdatný potápěč a také léta studuje vraky antických lodí potopených ve Středozemním moři. Zná rovněž antické texty a symboliku.

Tiboni totiž tvrdí, že ve skutečnosti šlo o obchodní loď fénického typu s figurou ve tvaru koňské hlavy na přídi (odtud se vzalo slovo hippos neboli kůň). Uvažuje i o tom, že právě v ní se po desetiletém putování mohl vracet Odysseus do rodné Ithaky.

Archeolog Tiboni upozorňuje, že tradovanou legendu zpochybnil už před dvěma tisíci lety v knize Popis Řecka starověký zeměpisec Pausanias. Podle jeho názoru si Řekové zvykli při ústupu vojska věnovat protivníkovi jako výraz uznání vítězství loď – postavenou z prken – s koňskou hlavou.

filmová replika trojského koně

O lodi psal také Vergilius

I v eposu Aeneida slavného římského básníka Vergilia někteří Trojané řeckému daru nevěřili a považovali ho za zradu či lest. Jako nejlepší řešení ho doporučovali potopit. „Pokud by ale nešlo o loď, nedávala by podobná zmínka žádný smysl,“ tvrdí Tiboni.

I když tato odvážná tvrzení nepostrádají logiku a jsou podpořena starověkými historiky, nelze na místě samém očekávat nějaké změny. Na to je legenda moc zažitá, navíc Troja v Turecku už neleží u moře. Postavit repliku lodi na pevnině by nebylo příliš logické. A špatně by se před ní fotilo…