Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byla 7. července 2019 zapsána skvostná portugalská svatyně Bom Jesus do Monte. Nalézá se ve farnosti Tenões na okraji města Braga na severu země. Doslovný překlad názvu znamená „dobrý Ježíš z hory“. Jestliže v budoucnu zavítáte do těchto končin, rozhodně neváhejte významnou památku navštívit.

Jedná se o pozoruhodné poutní místo s monumentálním barokním schodištěm s převýšením 116 metrů. Podle tradice ho věřící zdolávali po kolenou, aby se oprostili od materiálního světa a připomněli si utrpení Krista jdoucího s křížem.

schodiště svatyně Bom Jesus do Monte

Svoji fontánu má sluch i hmat

Mnohé kopce v Portugalsku a dalších částech Evropy byly od starověku dějišti náboženské oddanosti. A je vysoce pravděpodobné, že kopec, na němž svatyně Bom Jesus do Monte (mapa) stojí, nebyl výjimkou. První zmínka o místní kapli (sv. Kříže) pochází z roku 1373. Přestavěna byla v 15. a 16. století. V roce 1629 zde byl postaven poutní kostel se šesti kaplemi.

výhled na město Braga

Současná svatyně se začala stavět v roce 1722 pod záštitou arcibiskupa města Braga, Rodriga de Moura Tellese. Jeho erb můžete vidět nad bránou, na začátku schodiště. Pod vedením arcibiskupa byla dokončena první část schodiště s kaplemi zasvěcenými Křížové cestě. Každá z nich je zdobena terakotovými sochami zobrazujícími utrpení Krista.

sochy ve svatyni

Arcibiskup zároveň sponzoroval další segment schodiště, který má klikatý tvar a je věnován pěti smyslům. Každý – zrak, čich, sluch, hmat a chuť – představuje jiná fontána. Architekt Manuel Pinto Vilalobos postavil kolem roku 1725 na konci tohoto schodiště barokní kostel.

portugalská svatyně Bom Jesus do Monte

Ke svatyni Bom Jesus do Monte vede lanovka

Práce na kaplích, schodech a kostele v průběhu 18. století pokračovaly. Na prostranství za kostelem byly kolem roku 1760 postaveny tři oktagonální kaple se sochami zobrazujícími epizody, které nastaly po ukřižování, jako například Ježíšovo setkání s Marií Magdalenou. Jsou zde i čtyři barokní kašny se sochami evangelistů.

park

Kolem roku 1781 se arcibiskup Gaspar de Bragança rozhodl dokončit komplex Bom Jesus do Monte přistavěním třetího úseku schodiště a také nového kostela. I tato část schodiště se klikatí, navíc je zasvěcena třem teologickým ctnostem (víře, naději a lásce), každou symbolizuje jedna fontána.

svatyně Bom Jesus do Monte

Starý kostel byl zbořen a nový byl postaven podle neoklasicistního návrhu architekta Carlose Amaranta. Vysvěcen byl v roce 1834. Hlavní oltář je věnován tematice ukřižování.

interiér kostela

V 19. století byla oblast kolem kostela a schodiště vyvlastněna a upravena na park. V roce 1882 byla za účelem usnadnění přístupu ke svatyni postavena lanová dráha spojující město Braga s kopcem. Byla to první lanovka zrealizovaná na Pyrenejském poloostrově a je stále v provozu. Zvláštní je tím, že její pohon obstarává voda. Svatyně Bom Jesus do Monte je od roku 1970 klasifikována jako „veřejný majetek“.

lanovka poháněná vodou