Wrocław, česky Vratislav, je možná pojmenovaná po našem knížeti Vratislavovi I. I když se jedná až o čtvrté největší město v Polsku, patří k těm navštěvovanějším. Za války bylo hodně rozbombardováno, přesto se podařilo většinu cenných staveb obnovit v plném lesku.

Většinu z nich najdeme v historickém centru (mapa), takže si turisté podrážky určitě neošoupou. Osídlení tu existovalo už v pravěku. První věrohodná zmínka ale pochází z desátého století, kdy tady byla postavena pevnost. V tu dobu spadala pod území Koruny české, stejně i následující staletí.

Market Square

Zdejší radnici stavěli spoustu let

Dodnes je ve znaku města náš lev. Poté se Wrocław stala součástí Pruska, Německa, k Polsku byla připojena až po válce, kdy došlo k vyhnání původních německých obyvatel. Pro nás je přitažlivá tím, že je vzdálená necelou hodinu jízdy od hranic, běžně se sem pořádají autobusové zájezdy.

katedrála svatého Jana Křtitele

Navíc Slezsko, pod které spadá, je i českým regionem. Existuje zde spousta církevních i jiných staveb, nádherné panorama dotváří řeka Odra, jež městem Wrocław protéká. Vede přes ni údajně 112 mostů. Je tu i 12 ostrovů a krásné poříční parky. Nejstarší a největší z nich je Szczytnicki.

botanická zahrada ve městě Wrocław

Jde o krásnou zalesněnou oblast, kde si lze skvěle odpočinout po procházce. Při té nelze neminout budovu radnice, jednu z nejhezčích v Polsku, její stavba trvala tři století. Rytířský sál má původní vyřezávanou výzdobu z konce 15. století, na místě Knížecího bývala kaple.

radnice ve městě Wrocław

Díky dochované gotické architektuře je Wrocław srovnávána s Benátkami, nejnavštěvovanější památkou je Racławické panorama. Kolosální malba (114 m dlouhá a 15 m široká) znázorňuje výjevy z bitvy u Racławic, tu Poláci vnímají jako nejslavnější rolnickou rebelii v historii.

Racławické panorama

Wrocław proslavila také Hala století

Jak bylo řečeno, město Wrocław obklopují ostrovy. Na jednom z nich, Tumski, stojí pevnost. Měla by pocházet z osmého století, ale není to jisté. Ostrov patří církvi. Chlubí se katedrálou, raritou je, že má výtah. Nejhezčí výhled na město je však z baziliky svaté Alžběty.

katedrála ve městě Wrocław

Kdo má rád atmosféru trhů, nemůže minout rynek, kde se kdysi obchodovalo se solí, proto se jmenuje Plac Solny. Dnes je tu hodně stánků, asi nejvíc s květinami, ty lze koupit nonstop. Najdeme tu i řadu restaurací, kde je mnohem levněji než v těch v centru.

socha trpaslíka

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO figuruje Hala století (Centennial Hall), významný mezník v historii železobetonové architektury. Byla postavena v letech 1911–1913 architektem Maxem Bergem jako víceúčelová budova v areálu výstaviště. Má podobu symetrického čtyřlístku s obrovským kruhovým středovým prostorem, který pojme cca 6 000 osob. Třiadvacet metrů vysoká kopule je zakončena lucernou z oceli a skla.

Hala století aneb Centennial Hall

Wrocławské Národní muzeum má velkou sbírku soch a středověkého umění. Největší kouzlo má město Wrocław v adventním čase, kdy probíhají vyhlášené vánoční trhy. Možná ještě o něco populárnější jsou ty, jež se konají ve 270 km vzdáleném městě Krakov.

vánoční trhy ve městě Wrocław