Vyhlášené lázně a starobylé centrum jsou největšími chloubami města Győr, které leží na severozápadě Maďarska. Tedy asi 120 km západně od Budapešti. Přezdívku „město řek“ má díky skutečnosti, že se rozprostírá kolem soutoku řek Mošonský Dunaj a Rába. Aby toho nebylo málo, kousek odsud tečou řeky Rábca a Marcal.

Zajímavých budov, které mají nespornou historickou hodnotu, spatříte ve městě (mapa) spoustu. Jednou z nich je radnice (na úvodním snímku), tříosá stavba z konce 19. století. Její dominantou je věž vysoká 59 metrů. Nepřehlédnutelný kolos se nalézá nedaleko vlakového i autobusového nádraží. Očividná je samozřejmě i současnost, jednou z nových staveb je například most Klatsmányi híd…

most Klatsmányi híd

Po válce se zde stavělo jako o život

Okolí dnešního Győru bylo osídleno již v pravěku. Keltové město pojmenovali Arrabona, z čehož se časem vyvinul i český název Ráb. Ve 13. století ho zpustošili Mongolové, o 300 let později Turci. Znovu vybudován byl Győr za pomoci severoitalských architektů, a to v renesančním a barokním stylu. Ze starého města se zachovalo pouze rozložení ulic…

V roce 1743 Győr získal od královny Marie Terezie statut svobodného královského města. Krátce před koncem druhé světové války bylo město nepřetržitě tři dny bombardováno spojeneckými leteckými silami. Ze zhruba 6000 budov zbylo přibližně 200! Jako zázrakem se bomby z velké části vyhnuly historickému centru. Následně byly postaveny nové domy i panelová sídliště, střed města se dočkal větší rekonstrukce až v 90. letech minulého století.

radnice v maďarském městě Győr

Při procházce městem vaší pozornosti kromě zmíněné radnice neunikne ani Biskupský hrad, postavený ve 13. století na pahorku Káptalandomb.

biskupský hrad a věž katedrály

I tento komplex, obklopený zbytky kamenné středověké a cihelné tereziánské fortifikace, se pyšní výraznou věží. Pro veřejnost je však nepřístupný. V blízkosti stojí bazilika a teologická fakulta.

teologická fakulta ve městě Győr

Győr láká i obdivovatele Picassa

Zvláštní směsicí různých architektonických stylů je katedrála Nanebevzetí Panny Marie, která byla v minulosti několikrát přestavovaná. V převážně barokním interiéru lze obdivovat nádherné fresky či oltářní obraz, který je dílem Franze Antona Maulbertsche. Součástí je kaple sv. Ladislava, ukrývající vzácnou relikvii – pozlacenou stříbrnou hermu sv. Ladislava. Vznikla při příležitosti prohlášení krále za svatého a jde o vzácné dílo maďarského kovorytectví.

Jedním z nejatraktivnějších barokních náměstí ve městě Győr je Bécsi kapu tér. V osmnáctém století údajně uniklo záplavě díky zázračné soše Panny Marie umístěné v kapli sousedící se zdejším karmelitánským kostelem. Mimochodem – uvnitř tohoto svatostánku (na snímku) je k vidění barokní madona, připisovaná Giovannimu Giulianimu z italských Benátek.

karmelitánský kostel ve městě Győr

Náměstí Széchenyi tér dominují dvě věže jezuitského kostela sv. Ignáce z Loyoly s prostou barokní fasádou. Zdobí ho sochy sv. Jana Nepomuckého, Jana Evangelisty, sv. Ondřeje a sv. Františka Borgie. Nad portálem bdí madona a ve štítě socha zakladatele jezuitského řádu.

jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly na náměstí Széchenyi tér

Opatský dům (Ápatúr-Ház) na protější straně náměstí je považován za nejpůsobivější barokní dům ve městě. V 18. století ho nechal postavit opat benediktinského kláštera v Pannonhalmě. Na rohu nedalekého domu U železného špalku (Vastuskós ház) je umístěn špalek, do kterého údajně musel zatlouci hřebík každý vandrující tovaryš, který v minulosti město Győr navštívil. Dnes v domě sídlí muzeum obrazů z 20. století, pyšní se i díly Chagalla či Picassa.

znak města Győr

Lázně ocení nejen senioři

Nejhezčím a nejtypičtějším barokním pomníkem v této části Maďarska je osmimetrová socha Archy úmluvy (Frigyláda-szobor), kterou v roce 1731 vytvořil sochař Antonio Corradini. Nad reliéfem s Ježíšem Kristem a římským vojákem jsou znázorněni dva andělé nesoucí Archu úmluvy do nebe.

socha Archy úmluvy neboli Frigyszekrény szobor

Kromě památek a proslulé maďarské kuchyně lákají cizince také chvíle strávené ve vodě. Vyvěrají tady totiž termální a léčivé prameny, díky nimž mohly být ve městě Győr založeny lázně. Před časem prošly modernizací a pyšní se sedacími i zážitkovými bazény, atrakcemi i bary s přístupem přímo z vody… A budete-li si chtít po procházce městem odpočinout uprostřed zeleně, zamiřte do parku Batthyány tér.

Batthyány tér