Budete trávit dovolenou na Vysočině? V tom případě pro vás máme skvělý tip na výlet. Jedná se o Toulovcovy Maštale. Toto skalní město se rozkládá 13 km jihozápadně od města Litomyšl, mezi obcemi Proseč, Budislav a Příluka. Řadí se mezi nejzajímavější a nejmalebnější přírodní lokality u nás.

Toulovcovy Maštale (mapa) jsou součástí přírodní rezervace Maštale, kam patří rovněž Městské Maštale. Rezervace se nachází na pomezí okresů Chrudim a Svitavy, při horním toku řeky Novohradky, na území s rozlohou 1084 hektarů. Tvoří významnou část oblasti zvané Budislavské skály. Aktuální nabídku ubytování v blízkém i vzdálenejším okolí naleznete ZDE.

Budislavské skály

Přes cestu vám zřejmě přeběhne mlok skvrnitý

Jak vlastně Toulovcovy Maštale vypadají? Soustava úzkých roklí vytváří skryté skalní městečko se systémem zajímavě nazvaných chodeb, jeskyní a děr (Kuchyně, Sklep, Myší díra, Zvon). Skály tvoří svrchně křídové pískovce mořského původu. Hned vedle jsou Městské Maštale se skalními útvary Liščí doupě, Hrad a Deštník.

skalní útvar Zvon

Vyskytují se tu vzácné a chráněné rostliny (kapraďorosty, mechy) a živočichové (mlok skvrnitý). Z tohoto důvodu zde platí zákaz vstupu mimo turistické značky a zákaz jízdy na kole mimo cyklostezky a zpevněné cesty (včetně zákazu pohybu na kolech po turistických značkách).

Toulovcovy Maštale, rozprostírající se na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny, jsou snadno dostupné po červené turistické značce z obce Vranice či z opačného směru z Budislavi. Dalším výchozím bodem je Bor u Skutče, odkud vede cesta po zelené značce. Celá oblast je turistickými stezkami velmi hustě protkána, takže si můžete naplánovat okruh podle své chuti a kondice.Toulovcovy Maštale u města Proseč

Toulovec se na stará kolena dal na charitu

Po kom jsou Toulovcovy Maštale pojmenovány? Podle rytíře Vavřince Toulovce, který se narodil ve 14. století, pravděpodobně v nedalekých Sebranicích. Měl vlastní erb, na němž byl zobrazen toulec se šípy. Podle historických záznamů se jednalo o velmi zámožného člověka, zvláště v pokročilejším věku. Se svým majetkem nakládal obratně a s rozmyslem.

Jeho bohatství opředené tajemstvím doslova svádělo k nejrůznějším teoriím. Včetně té, že Vavřinec Toulovec byl v mládí loupeživým rytířem. Později žil v Litomyšli, kde proslul charitativní činností. Dlouhodobě přispíval zdejšímu špitálu, zasloužil se o existenciální podporu těch nejchudších. Příznivci teze o jeho loupeživé minulosti si Toulovcovo počínání ve stáří vysvětlovali jako snahu zbavit se výčitek za hříchy mládí.

Traduje se, že Toulovec kdysi využíval skalní bludiště jako skrýš pro sebe i svou loupežnickou družinu. Labyrint z pískovcových skalisek byl pro loupežníky ideálním útočištěm, kde navíc mohli ukrývat nelegálně nabytý lup. Jak to všechno bylo doopravdy, se už asi nedozvíme. Každopádně skalní komplex nese Toulovcovo jméno a pověst o řádění loupeživého rytíře dodává tomuto místu dobrodružnou atraktivitu.

Toulovcovy Maštale

Toulovcovy Maštale lákají také cyklisty

V okolí skalního města Toulovcovy Maštale narazíte na rozsáhlou (150 km dlouhou) síť cyklostezek v nádherné přírodě, která se svou různorodostí zavděčí rodinám i náročným bikerům. Výlet do této lokality lze spojit například s návštěvou Prosečského muzea dýmek, zámku Nové Hrady či Prvního českého muzea cyklistiky. A pokud na to budete mít sílu, vyšplhejte na 16 metrů vysokou Toulovcovu rozhlednu na Jarošovském kopci mezi obcemi Budislav a Jarošov. Není však jediná – na Pasekách stojí rozhledna Terezka a u obce Hluboká rozhledna Borůvka.

Na pískovcové skalní věži, tyčící se na stráni na levém břehu Prosečského potoka u obce Zderaz směrem na Nové Hrady, stojí pískovcová socha zajíce v nadživotní velikosti. Kolem roku 1880 ji nechal postavit novohradský lesmistr Knölle na počest statečného zvířátka, jež odvážným horolezeckým výkonem uniklo honicím psům.

skalní město Toulovcovy Maštale