nejdelší visutá pěší lávka na světě se nalézá v Portugalsku