součástí Shanghai Tower se stal nejvyšší hotel světa - J Hotel