Liverpool byl vymazán ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO