Karlovy Vary se v létě roku 2021 dostaly na Seznam světového dědictví UNESCO