Vystoupení Velké Británie z Evropské unie (tzv. Brexit) obnáší spoustu komplikací a změn. Ty se samozřejmě dotknou i českých turistů. V první řadě jde o to, že s občanským průkazem si už nevystačí. Od 1. října 2021 budou na letištích a v přístavech, respektive při vstupu do země, vyžadovat cestovní pas. Jaké další změny vstupují v platnost?

Evropská komise po intenzivních jednáních dosáhla 30. prosince 2020 dohody se Spojeným královstvím (UK) o podmínkách jeho budoucí spolupráce s Evropskou unií. Dne 1. ledna 2021 pozbylo Spojené království všech svých práv a povinností, které mělo jako členský stát EU a během přechodného období definovaného Výstupovou dohodou.

Výjimku mají držitelé migračního statusu

Na konci roku 2020 skončil v UK volný pobyt pro občany EU. Podle nově přijaté legislativy občané EU, kteří přijíždějí do UK po 1. lednu 2021 za účelem návštěvy, studia nebo práce, podléhají novým imigračním pravidlům. Na základě Výstupové dohody se rozdílná pravidla aplikují na ty, kteří do 31. prosince 2020 v UK již pobývali.

Tito občané byli oprávněni požádat do 30. června 2021 o odlišný migrační status EU Settled Status/Pre-Settled Status, který jim dovoluje nadále využívat práva občanů EU v takovém rozsahu, jako v době členství UK v EU.

Cestovat do UK na platný občanský průkaz lze do 30. září 2021, poté bude vyžadován platný cestovní pas. Držitelé statusu EU Settled Status/Pre-Settled Status mohou občanský průkaz využívat do 31. prosince 2025. Cestovní pas nebude po 1. říjnu 2021 vyžadován ani po cestujících disponujících tzv. EU Settlement Scheme family permit (povolením pro rodinného příslušníka) a po cestujících s pracovním povolením přeshraničního pracovníka.

pokud se budete chtít vydat na zájezd do Londýna nebo jinam do Velké Británie, budete potřebovat cestovní pas

Při delším pobytu jen cestovní pas nestačí

Od 1. ledna 2021 mohou občané EU cestovat do UK bez víz, pokud se jedná o dočasný pobyt za účelem turistiky nebo návštěvy rodiny s tím, že nemohou pracovat. Délka bezvízového pobytu může být až 6 měsíců. Ke vstupu do země stačí občanský průkaz, od 1. října 2021 cestovní pas.

Jestliže občan EU cestuje za jiným účelem nebo na dobu delší, platí pro něj nová pravidla – vízová povinnost. Poplatky za dlouhodobá víza se pohybují v rozmezí 250 –1500 GBP. K nim je třeba připočítat příplatek za přístup k veřejnému bezplatnému zdravotnictví (roční poplatek za pracovní povolení činí 624 GBP nebo 470 GBP za studentská víza). Tak se například pracovní víza platná na 5 let mohou dostat k ceně až 4340 GBP. Pokud žadatel hodlá pracovat ve zdravotnictví, zdravotní příplatek se nehradí.

Co se týče řízení motorových vozidel, MZV doporučuje mezinárodní řidičský průkaz. Velká Británie očekává, že řidiči cestující do země budou mít platnou Zelenou kartu a platné potvrzení o zákonném pojištění motorového vozidla.

Corwall nedaleko Newquay