klášter Taktsang neboli Tygří hnízdo je pravděpodobně nejznámějším poutním místem v Bhútánu