Pokud se vydáte na portugalský ostrov Madeira, budete doslova fascinováni tamější přírodou. Pozoruhodná je rovněž architektura, kterou můžete obdivovat během procházek a výletů. Pravděpodobně nejvíce vám utkví v paměti casas de colmo. Jedná se o nepřehlédnutelné tradiční domky, jež jsou ozdobou vesnice Santana na severovýchodě. Narazíte na ně však i na jiných místech, například v proslulé botanické zahradě Jardim Botânico da Madeira ve Funchalu.

Převážně trojbarevné domky ve tvaru písmene A jsou jedním z poznávacích znamení ostrova Madeira, navíc jsou náramně fotogenické. Z toho důvodu zdobí většinu katalogů a propagačních materiálů, lákajících turisty z celého světa do této nezapomenutelné destinace v Atlantském oceánu.

Prvními obyvateli byli pastevci

Originální casas de colmo tvořilo pouze dřevo a došky (slaměné snopky). Oba materiály byly snadno dostupné a zároveň levné. Pěstování obilovin, jako je pšenice a žito, umožňovalo využití slámy k výrobě střešní krytiny. Původně tyto jednoduché domky sloužily pastevcům. Z toho důvodu neměly pevné základy. Jakmile dobytek spásl veškerou trávu, pastevec mohl domek rozmontovat a přesunout ho na jiné místo.

Postupem času se začaly stavět složitější verze domků, některé dokonce podsklepené. I nadále v nich podle všeho pobývali skromní lidé, zejména sedláci, kteří neměli dostatek prostředků k získávání ušlechtilejších stavebních materiálů.

casas de colmo ve vesnici Santana

V casas de colmo není vedro

První zmínky o casas de colmo pocházejí z 16. století, většina dochovaných staveb však není starší než 100 let. Přestože je střecha vyrobena z ryze přírodních materiálů, je nepropustná. Její strmý sklon totiž způsobuje, že dešťová voda stéká a nevsakuje se. Kromě toho dřevo a sláma zaručují mírné teploty uvnitř domku.

Turistickou atrakcí ostrova jsou červeno-modro-bílé domky, a to bez ohledu na velikost. Vypravíte-li se do vesnice Santana, můžete navštívit také zdejší placený naučný park Parque Temático de Madeira. V něm je spousta casas de colmo a navíc se dozvíte řadu zajímavých informací o madeirských tradicích.