Již 51. francouzskou památkou, která byla – v tomto případě v září roku 2023 – zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, je chrám Maison Carrée ve městě Nîmes. Už na první pohled zaujme harmonií svých proporcí a majestátností. Postavili ho na začátku 1. století našeho letopočtu v tehdejší římské kolonii Nemausus. Na jeho realizaci se podíleli místní obyvatelé. Chtěli tak vyjádřit svou podporu novému režimu a zároveň oddanost císaři Augustovi a jeho rodině. Architektura a propracovaná výzdoba symbolicky interpretovaly ideologický program Oktaviána, který přeměnil starověký Řím z republiky na impérium a zahájil tak nový zlatý věk známý jako Pax Romana.

Nîmes leží v regionu Languedoc-Roussillon a je nejbohatším francouzským městem, co se antických památek týče. Konkrétně Maison Carrée je pravděpodobně nejzachovalejší římský chrám na světě. Stojí na stejnojmenném náměstí v centru.

římský chrám v Nîmes

Akantové listy obdivují laici i odborníci

Nejen odborníky jistě zajímá, že tento hexastylový římský chrám v korintském stylu je 31,75 m dlouhý, 14,94 m široký a 17 m vysoký. Jeho součástí je 30 devítimetrových sloupů, přičemž 20 z nich je částečně zapuštěných do zdiva.

Schodiště před vchodem čítá 15 schodů, pódium je vysoké 265 cm. Dechberoucí výzdobu včetně akantových listů umělci vytesali do nádherného jemnozrnného vápence z lomu Bois des Lens, který se nachází cca 20 km od Nîmes.

Důkladná studie emeritního profesora Pierra Grose prokázala, že Maison Carrée je inspirován významnými chrámy v Římě. Konkrétně chrámem Marse Ultora a chrámem Apolla Sosiana. Zasvětili ho adoptivním synům a předpokládaným dědicům císaře Augusta, Gaiovi a Luciusovi Caesarovi, kteří ovšem zemřeli mladí.

výzdoba chrámu Maison Carrée

Maison Carrée kdysi patřil mnichům

Na konci středověku tvořil Maison Carrée hlavní část soukromé rezidence. Od roku 1670 královská moc usilovala o jeho opětné začlenění do veřejného prostoru. Následně ho získali augustiniánští mnichové, kteří interiér chrámu přeměnili na klášterní kostel.

V roce 1824 se Maison Carrée stal prvním muzeem v Nîmes, později sloužil jako výstavní prostor. Od roku 1840 je klasifikován jako historická památka (monument historique). V minulosti ho několikrát restaurovali, naposledy – a to velmi důkladně – v letech 2006 až 2010. Až vyrazíte do Francie, třeba formou zájezdu, můžete si ho prohlédnout na vlastní oči!

Maison Carrée před rekonstrukcí