Tag

Joseph Flavius

Browsing

V dějinách každé země najdeme události obestřené legendami. Místa, kde se odehrály, bývají následujícími generacemi považována za posvátná a stávají se národními symboly. Izraelská pevnost Masada nacházející se na východním okraji Judské pouště patří mezi ně… Vedla k ní pouze úzká stezka Její zřícenina ční na vysoké a strmé skále v nepřístupné poušti. Pevnost, kterou vystavěl král Herodes I. Veliký v prvním století před naším letopočtem, byla považována za nedobytnou. Nejen pro mohutné opevnění, které ji ze všech stran obklopovalo, ale i díky tomu, že byla celkově vystavěna tak, aby vydržela i dlouhé obléhání. Unikátní jsou dovedně zbudované, ohromné nádrže na vodu, které…