Tag

kanton

Browsing

Jestliže někdy v budoucnu zavítáte do největšího švýcarského kantonu Graubünden, je pravděpodobné, že při komunikaci s místními obyvateli narazíte na jazyk, kterému nejspíš nebudete příliš rozumět. Je jím rétorománština. Ta se – stejně jako ostatní románské jazyky – vyvinula z latiny. Patří mezi úřední jazyky Každopádně se nemusíte nikterak stresovat – nám takřka neznámou řečí ve Švýcarsku hovoří pouze půl procenta populace. Většina těchto jedinců je soustředěna v kantonu Graubünden, kde je rétorománština jedním ze tří úředních jazyků. Přibližně 68 procent obyvatelstva zde mluví německy, 10 procent italsky a 14 procent rétorománsky. Zbývajících osm procent se dorozumívá jinak. Kanton leží v jihovýchodní části státu – na…