Tag

Lunenburg

Browsing

Kanadské městečko Lunenburg v hrabství Halifax představuje architektonický unikát a nejlepší zachovalou britskou osadu v zemi – a možná v celé Severní Americe. Jedna z nejstarších zmínek o prvních osadnících je z roku 1688. Počet obyvatel byl však z počátku v řádu desítek, později narostl do přibližně dvou tisíc (bez turistů), což odpovídá i dnešní realitě. Živili se hlavně zemědělstvím a rybolovem. Nastěhovali se sem Evropané Vesnice dostala jméno na počest Jiřího II., vévody z Braunschweig-Lüneburg, který se v roce 1727 stal králem Anglie, v zastoupení zde vládl plukovník Charles Lawrence. Ten se snažil rekrutovat nové obyvatele z těch částí…