Tag

pevnost v Guimarães

Browsing

Milujete nezávislost? Co si konkrétně představíte pod tímto pojmem? Když tuto otázku položíte několika dospělým a zároveň alespoň průměrně inteligentním jedincům v Portugalsku, většina z nich vás jistě odkáže na tamější symbol nezávislosti – na slavnou pevnost v Guimarães (Castelo de Guimarães). Tedy v legendárním městě, které leží v severozápadní části země. Za vším hledejme intriky O Guimarães se často mluví jako o kolébce portugalského národa. Začátkem 12. století, přesněji kolem roku 1107, se zde narodil historicky první portugalský král Alfons I. Portugalský (Alfons Jindřich). Jeho otec Jindřich Burgundský v roce 1095 založil Portugalské hrabství, které bylo podřízeno kastilskému a leónskému králi Alfonsovi VI.…